Sidverktyg

Låna en Levande bok i Halmstad

Det kom ett mejl med en rapport från ett lyckat arrangemang:

Under parollen Möt dina fördomar – låna en levande bok öppnade det levande biblioteket lördag 5 september sina portar på Halmstads stadsbibliotek. Tolv titlar fanns för utlån: Hemlös, 8-barnsmor, dansare, blind, bonde, begravningsentreprenör, makthavare, kvinnlig officer, frikyrklig, absolutist, muslimsk kvinna, skejtare. Det fanns tre exemplar av titeln makthavare, och vi fick hastigt skaffa ett extra exemplar av titeln hemlös pga. stor efterfrågan. 65-70 personer utnyttjade möjligheten att under max 45 minuter samtala med en av de levande böckerna. Nedan följer några reflexioner kring de erfarenheter vi gjorde.

Upplägget
Enligt tidigare erfarenheter lägger man med fördel programmet i anslutning till ett större arrangemang. Mycket folk är i rörelse, stämningen hög. Detta bekräftades. Låna en levande bok lyftes av Danskalaset, bägge programmen drev nya grupper till biblioteket och varandra.

Från början diskuterade vi ingående om vi skulle betona mötet med fördomar eller – mer utslätat – nyfikenheten på det främmande. Det blev en kompromiss. Vi önskade bevara provokationen i mötet med fördomar, men ville samtidigt locka människor som bara är nyfikna. Vi är glada att vi inte tonade ner grundtanken från Roskildefestivalen 2000: tillfället att möta den som man faktiskt har förutfattade meningar om. I synnerhet lärare och politiker var heltända på denna möjlighet som de alltid längtat efter utan att veta om det 🙂

Valet av titlar och personer som representerar dem är naturligtvis avgörande. Vi ville ha titlar som stack ut ordentligt, förkroppsligade av personer som var trygga i sin identitet, smidiga och öppna. Åtta titlar representerades av vänner och bekanta, två av offentliga personer och två av andra-/tredjehandstips. Några avslag fick vi: lapplisa, rom, miljonär, vegan, homo ville inte/reagerade inte och transpersonerna [transvestiterna] hade High Heels Racing i Båstad. Det var viktigt för oss att få en bra mix med utmaning för alla smakriktningar. Böckerna bjöds in till infoträff några dagar innan arrangemanget, men endast två kom.

Budgeten
Vår budget på 10 000 kr höll. Nästan hälften gick till banderoll och Miss Universumliknande band som kan återanvändas vid framtida arrangemang. Alla levande böcker var helt införstådda med att enda ersättningen bestod i lunch och fika. Två biobiljetter blev en glad överraskning.

Marknadsföringen
Vi anser att trycksaker och webbinfo var välkomponerade i text och layout. Men vi nådde inte ut tillräckligt med vår info. Många hade inte sett den och en del hade inte fattat vad det handlade om. På grund av semester och bristande rutin ägnade vi för lite tid och tanke åt distributionen. Och vi tjatade förgäves på HP om ett reportage före evenemanget – där låg vi i lä av Danskalaset. I gengäld blev det ett stort och bra reportage efteråt, en våg att rida på nästa gång.

Själva dagen – Böckerna
Allt började mardrömsaktigt genom att Elisabeth blev förhindrad att medverka. Marie-Louise ryckte heroiskt in och blev en klippa genom att sköta utlåning och trivsel. Våra böcker kom i god tid för de sista instruktionerna och hann bekanta sig med varandra innan utlåningen. De första låntagarna var en klass från Sture som direkt gav en mängd utlån. Från början syntes en klar tendens: hemlös, blind, 8-barnsmamma var mycket efterfrågade, fast frikyrklig till sist fick flest lån. Titlarna hade mellan tre och sex lån, de flesta på maxtiden 45 minuter.

Vi betonade att de populära inte fick slita ut sig och de mindre gångbara inte ta det personligt. De flesta blev ganska lagom trötta, hemlös hade kunnat prata hela kvällen med och några hade mer att ge. Man var glad att dessa var mogna människor som passade på att prata med varandra och mingla runt. Utvärderingen visade att alla hade känt sig bekväma, haft roligt och kan tänka sig medverka igen. Den sista halvtimmen ägnade vi åt spontana reaktioner och det blev en kreativ feedback som också innehöll idéer för framtiden.

Själva dagen – Låntagarna
Klassen från Sturegymnasiet var en riktig fullträff. Läraren var kvar hela dagen och har även sett till att vi fått deras reflektioner. Roligt och lärorikt, en stor chock, jätteintressant, en väldigt ovanlig upplevelse, vi hade fördomar men vår inställning har förändrats väldigt mycket är några reaktioner. Alla gör tummen upp, några tycker detta borde vara obligatoriskt i skolan och en annan anknyter till terminologin: det är bra för människor som inte är så läsintresserade att få lite mer insikt i olika ”självbiografier”.

Allmänhetens synpunkter har vi mer indirekt genom böckerna: att samtalen var trevliga och meningsfulla. I denna grupp kom nog de flesta av nyfikenhet och vissa hade ett existentiellt ärende. Vi fick bara positiva kommentarer och stämningen i vårt lilla bibliotek var uppsluppen. En del tyckte vi kunde ha ännu mer kontroversiella titlar. Men vi förstod att det även fanns de som inte vågade låna.

Detaljer kan ha stor effekt: folk tyckte det var jätteroligt att lånereglerna stipulerade att Boken ska återlämnas i samma skick som vid utlån och att Absolutisten stod som förkommen. Blev nästan bättre än om hon hade varit där! Och man uppskattade att fikat var lite utöver det vanliga.

Dagen efter
var man trött, men lycklig. Nya idéer sprutade i huvudet – säkert en frukt av mycket olika människors möten i en avspänd inramning. Vi gör gärna om det.

Halmstad i oktober 2009

Marie-Louise Rågwall
Elisabeth Skog
Benedicte Södergren