Sidverktyg

Innehåll eller format?

Nuut
Hur ska biblioteken och bokbranschen klara omställningen till att förmedla texter istället för böcker? Ska de ens göra det? Kommer läsplattor någonsin att bli lika älskade och populära som pappersböcker?

Denna fråga är högaktuell i samband med att e-bokläsarna Nuut och Kindle lanseras i Sverige under hösten.

Tidningen Internetworld, som skriver om e-handel och business på webben, har i senste numret en skarp kulturanalys av Johan Larsson: Prylarna – det nya kulturella kapitalet.

I artikeln får musiken stå som exempel i analysen som påverkats av både Kevin Kelly och Pierre Bourdieu.

Förr (ni vet på 80-talet) fick man status som musikkännare om man ägde skivor och kände till musik utanför topplistorna. Nu när musik streamas och kopieras i det oändliga är det annat som ger status till kännare och intäkter i branschen. Det är inte längre "föremålet skivan" som vi värderar högst. Enligt Johan Larsson är det snarare apparaterna; mobiltelefonerna och MP3-spelarna, som blivit lyssnarnas främsta älsklings- och statusobjekt.

Intressant läsning för alla bokälskare, musikkännare och prylnördar.

/Linda Tillander, Regionbibliotek Halland