Sidverktyg

Rum för möten – en ny skrift från Regionbiblioteket

Rum för möten-framsida

Behovet av en avspänd "tredje plats", en plats mellan hemmet och arbetet där vi kan träffas, tycks bli allt viktigare i dagens samhälle. Kan biblioteken spela en sådan roll? Från bibliotekens sida framhåller man gärna bibliotekets kvalitéer som en social plats, en plats där alla kan mötas och umgås oavsett ställning, kön eller hudfärg. I beskrivningar av nyöppnade bibliotek finns ett starkt fokus på relationer och interaktion mellan människor snarare än på media och samlingar.

Fungerar folkbiblioteken som en mötesplats idag? Och vad menar vi egentligen när vi säger mötesplats? Vilka fördelar respektive nackdelar har biblioteken som mötesplats och vilka faktorer påverkar mötesplatsfunktionen? För att få svar på dessa frågor har Regionbibliotek Halland gjort en litteraturstudie med utgångspunkt i senare års forskning och undersökningar.

”Rum för möten – en litteraturstudie om bibliotekets roll som mötesplats” har ingått som en del i regionbibliotekets projekt Biblioteket som mötesplats. Studien tar upp folkbibliotekets olika roller, olika aspekter av biblioteket som mötesplats samt rummets betydelse för mötesplatsfunktionen.
Skriften kommer att presenteras på konferensen Mötesplats inför framtiden i Borås och finnas till försäljning i CAL-förlagets monter på Bok & Biblioteksmässan. Skriften har skickats till biblioteken i länet med backarna. Kontakta mig om du vill veta mer eller beställa fler ex.

Eiler Jansson, utvecklingsledare Rum och medier