Sidverktyg

Skolans läskulturer – utmaningar och möjligheter!

DSC_0168

Vad är den gemensamma nämnaren för Skolbibliotekssatsningen i Falkenberg, Företagsamt lärande och Skolans läskulturer? Jo, de var programpunkter under den välbesökta skolbiblioteksdagen i Falkenberg den 9 september. Mellan 60-70 bibliotekarier och pedagoger var på plats för att få inspiration och reflektion kring sitt arbete. Dagen blev en bra blandning mellan praktik och teori, då föreläsarna Cinna Svensson,Lotta Olaisen, Jonaz Björk och Annette Ewald på olika sätt och med olika perspektiv gav många nya tankar och idéer för den fortsatta skolbiblioteksutvecklingen i Halland.

Maria Ehde Andersson