Sidverktyg

Mer att läsa om open source på bibliotek

IMG_3731 

Koha-projektet som inleddes i Halland under våren har dragit ut på tiden och fortsätter även under hösten. En orsak är att det visat sig svårare än vi först trodde att importera katalogposterna på vårt pilotbibliotek, detta eftersom Koha enbart kan importera i MARC-format. För att slippa importera varje post för sig söker vi nu en annan lösning, kanske blir det ett annat testbibliotek.

Tills vidare får vi läsa om hur man på andra håll utforskar möjligheterna med Koha och open source på bibliotek:

Thomas Brevik, som är bibliotekarie på ett specialbibliotek i Norge, skriver om sitt biblioteks byte av biblioteksdatasystem till Koha på bloggen Librarian 1,5.

Kung Fu Librarian, "library director at a small, academic institution in California" berättar om sina upplevelser med Koha på bloggen ILS Migration/Koha or bust.

Biblioteksdatasystemet Evergreen är också byggt på öppen källkod och det finns en innehållsrik blogg för den som vill veta mer: Evergreen-ILS blog.

Extensible Catalog är ett projekt på University of Rochester som arbetar med att utveckla ett system i open source som bland annat ska sammanföra metadata ur olika källor och få sökresultaten anpassade för FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records). Projektet har också en blogg och flera webbcasts som presenterar vad "XC" är för något. Tack till Petteri Ponsimaa, Helsingfors stadsbibliotek, för tipset!

Jag måste förstås också tipsa om bloggen Öppen källkod för bibliotek där Umeåregionens open source-intresserade delar med sig av tips och tankar kring olika program. Där finns många bra länkar för vidare läsning!

Googlegruppen för Open Source på svenska bibliotek finns också kvar och kanske vill någon bidra med lite aktivitet där?

/Linda Tillander, Regionbibliotek Halland