Sidverktyg

Vad har Ning, Ohio-studien och StavaRex gemensamt?

1gymn konf 09 

Jo, de var alla inslag under den tvådagarskonferens för gymnasiebibliotekarier som hölls den 16-17 juni på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping. Arrangör var de fem sydlänen (Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg) och 27 gymnasiebibliotekarier från dessa län fick under de fullspäckade dagarna följa de två spår som programmet var upplagt efter.

Det ena spåret handlade om olika former av stöd för eleverna, vilket innebar föreläsningar och demonstrationer av allt från Skoldatatek och alternativa IT-verktyg till vikten av närvarande vuxna med olika kompetenser (som på Årets Skolbibliotek 2008 Fässbergsgymnasiet).

2gymn konf 09 

Det andra spåret handlade om olika sätt att kvalitetssäkra sitt eget arbete. Vi fick veta mer om detta genom seminarier där t.ex. rekommendationer från Svensk Biblioteksförening  och kollegialt samarbete via egna virtuella nätverk som t.ex. Ning togs upp. I samband med de olika programpunkterna gjordes även gruppdiskussioner och workshops.

Efter dessa två dagar så blev slutsatsen att den springande punkten för att lyckas, både med stöd till eleverna och med att kvalitetssäkra sitt arbete var SAMARBETE! Samarbete på alla håll och kanter och med så många olika professioner som möjligt.

Vill du veta mer om programmet, föreläsarna och deras områden så klicka här!
Nästa års gymnasiebiblioteksträff kommer Länsbibliotek Sydost att ansvara för.

Maria Ehde Andersson, Regionbibliotek Halland

Fler intressanta länkar:
Specialpedagogiska myndigheten: http://www.spsm.se/
Sociala medier förändrar källkritiken (Skolverket, kolla källan): http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik/artiklar_kallkritik/socialamedier/
Information behavior of the researcher of the future:
om: http://www.bl.uk/news/2008/pressrelease20080116.html
pdf: http://www.bl.uk/news/pdf/googlegen.pdf
Anna-Stinas twitter från Gynmasibibliotekskonferensen: http://search.twitter.com/search?q=%23gymnbibl