Sidverktyg

Knäreds bibliotek

IMG_2841En halv trappa ner i en av skolans gula tegelbyggnader ligger Knäreds bibliotek, som är en integrerad filial i Laholms kommun. Biblioteksrummet är inte större än ett klassrum och här samsas bokhyllor, lånedisk, barn- och vuxenavdelning, internetdatorer, samt en läshörna. Det är ”compact living” med rum i rummet och resultatet är ett riktigt mysigt och trevligt bibliotek.

Knäred är ett samhälle två mil utanför Laholm och skolan har ca 180 barn från förskoleklass till sexan. Biblioteket har legat i skolan sedan 1990-talet. Tidigare låg det i en annan del av samhället, flytten var en klar förbättring för skolan då eleverna tidigare måste ta en promenad i cirka tio minuter för att komma dit.

IMG_2851 På biblioteket arbetar Boel Rosengren och har så gjort sedan 2002. Till sin hjälp har hon en assistent som kommer några timmar i veckan. Innan Boel utbildade sig till bibliotekarie arbetade hon faktiskt i samma skola, men då som lärare. Efter att i flera år ha arbetat som bibliotekarie i Laholm och Halmstad blev hon erbjuden tjänsten i Knäred. – Det här är min belöning efter många års slit, tänkte Boel när hon fick jobbet och det märks verkligen att hon trivs bra.

Förutom i Knäred arbetar hon också på skolbiblioteket i Vallberga. För några år sedan gjordes en översyn över skolornas behov av biblioteksservice från filialer och bokbuss. Båda skolorna finansierar nu delar av Boels tjänst.

– Det är viktigt att vara med på möten och fika för att få bra kontakt med skolans personal, det rådet brukar jag alltid ge dem som är nya skolbibliotekarier, berättar Boel. Det blir mycket lättare att fråga om saker när man träffas under rasten, både för mig och för dem. På möten är det oftast mycket annat som måste diskuteras.

Boel har många års erfarenhet av att arbeta i skolbibliotek och var också en av dem som drev ett omfattande bokpratsprojekt i Laholm på 1980-talet. Bokpratsprojektet involverade 4-5 bibliotekarier som var ute på alla skolor i kommunen och även på bokbussen. De byggde upp ett stort bestånd med bokpratsböcker som spred läslust över hela kommunen. Det var ett roligt projekt även om det var mycket jobb, Laholms bibliotek blev dessutom utsett till Årets bibliotek i samma veva, minns Boel.

Även i Knäredsskolan arbetar Boel med läsfrämjande. För de små barnen håller hon sagostunder och för mellanstadieåldern håller hon bokprat en gång per månad. För att förnya bokpratandet testar hon andra metoder, som att låta barnen bokprata för varandra. Hon jobbar också med internetsökning och källkritik, men konstaterar att det inte fungerar så bra med konstruerade övningar, bäst är när det sker i samband med projektarbeten.

Knäredsborna är engagerade i sitt samhälle och besöker biblioteket flitigt. De är måna om att biblioteket finns kvar och blir oroliga när öppettiderna minskas på sommaren. Filialen har de högsta besökssiffrorna efter bokbussen, jämfört med övriga filialer i kommunen. Till biblioteket kommer också en hel del sommargäster. Många danskar har sommarhus i skogslandskapet runt Knäred och en del blir bofasta. Även Björklidens gymnasiesärskola besöker biblioteket varje vecka. Eleverna där läser till exempel estetiska program, trädgård och hushåll. De är trevliga och det är roligt att de kommer hit, säger Boel.

Vad är bäst med att jobba på Knäreds bibliotek, undrar jag?
– Det är roligt med barnen, det är mitt stora intresse att arbeta med barn och läsfrämjande. Jag har också stor frihet att forma verksamheten inom givna ramar, men det är klart att ibland saknar jag möjligheten att bolla idéer eller att kunna peppa varandra, som man gör med kollegor. Jag har samtidigt stort utbyte av kontakten med de vuxna besökarna, det finns många storläsare i Knäred. Skolbarnen och de vuxna besökarna är två sidor av verksamheten som kompletterar varandra.

/Linda Tillander, Regionbibliotek Halland