Sidverktyg

Åpne bibliotek – Halmstadkonferensen i Bergen 2009

Relasjon – Transaksjon – Mobilitet

Vad händer när bibliotekens fokus flyttar från transaktioner till relationer? Med denna fråga för ögonen samlades biblioteksfolk och politiker från de skandinaviska länderna för att få nya impulser och infallsvinklar på folkbibliotekens framtidsfrågor. Årets Halmstadkonferens ägde rum i ett soligt och grönskande Bergen.

Det första tema som behandlades var ”Relation”. Vilken betydelse har biblioteket som mötesplats? Journalisten och arkitekturforskaren Erling Dokk Holm menar att mötesplatsbegreppet innehåller två element – det rumsliga och det sociala. Bibliotekets ursprungliga idé, att göra texter gratis tillgängliga, uppfylls idag av andra än biblioteken, t.ex. Google books. Trots detta är biblioteken viktigare än någonsin hävdar han, främst på grund av bibliotekets urbana kvaliteter som ett kravfritt offentligt rum med låga trösklar. Som exempel på ett bibliotek som lyckats nämner Erling Dokk Holm Seattle, eftersom sådana bibliotek ändrar vår syn på vad ett bibliotek är! Biblioteken som byggnad saknar typologi, dvs gemensamma yttre kännetecken. Alla känner genast igen en kyrka men så är det inte med bibliotek. Att ett bibliotek kan inrymmas överallt bara det finns en tom, öppen lokal är både en styrka och en svaghet. Om biblioteken vill synas i samhället krävs ett karaktäristiskt visuellt uttryck. En solitär byggnad ger en högre status och synliggör biblioteket på ett annat sätt än om det är inrymt i en lokal tillsammans med andra verksamheter.

Socialitet – att vara ensam tillsammans med andra. Att ha tid som är fri från förpliktelser och att få vistas bland andra utan krav. Bibliotekarien ska inte stå bakom en disk utan flyta runt i lokalen precis som den flanerande besökaren. Detta förutsätter dock någon form av uniform; en mössa, väst eller liknande, som gör att personalen syns. Folkbiblioteken är det sekulära samhällets katedral! avslutade Dokk Holm sitt föredrag.

Svanhild Aabø, som tillsammans med Ragnar Audunson är forskningsledare för Place-projektet i Norge, redogjorde för hur långt man kommit. Blir folkebiblioteket brukt som möteplass? – Ja, svarar Aabø, det har man redan fått svar på i projektet. I hög grad och på ett varierat sätt dessutom. Nästa fråga: På vilket sätt? -Som offentligt rum? -Som högintensiv eller som lågintensiv mötesplats? Dessa frågor har man ännu inte riktigt fått svar på men resultaten tyder på att hög mötesintensitet är kopplat till människor som har en annan språklig bakgrund än norska, till dem som deltar i lokala aktiviteter i sin stadsdel samt de som har en låg hushållsinkomst. Det sistnämnda förvånade forskarna. De med lägre utbildning använder biblioteket som ett ”torg”, dvs en plats för lågintensiva möten.

Knud Schultz, dynamisk bibliotekschef i Århus, talade om brukardrivna innovationsprocesser i omvandlingen av biblioteksrummet. Knud menar att vi idag står inför den största och mest genomgripande förändringen av biblioteken någonsin! Biblioteket ska finnas där folk behöver det och det är likgiltigt om boken finns i hyllan, på skärmen eller i mobilen. Biblioteken går från rum för medier till rum för människor och därför är användaren den viktigaste resursen när vi designar biblioteksrummet. – Brukarna är dessutom ”helt vilda” på att vara med, säger Knud, men det gäller att vi tar brukaren på allvar. Därefter visade han bilder på det nya bibliotek, eller multimediahus, som planeras i Århus. Arkitekttävlingen är nyligen avgjord, tävlingen vanns av Smith, Hammer & Lassen, alltså samma kontor som ritade Halmstad och tillbyggnaden i Växjö.

Bilder och mer att läsa finns på Regionbibliotek Västra Götalands hemsida:

http://www.bibl.vgregion.se/sv/Regionbibliotek/Nyheter/Bibliotek-och-apotek/

http://www.bibl.vgregion.se/sv/Regionbibliotek/Nyheter/Flera-K-i-framtidens-bibliotek/

Eiler Jansson

/Regionbibliotek Halland