Sidverktyg

Europa Direkt Halland har flyttat in på Stadsbiblioteket i Halmstad

Europa Direkt Hallandskontoret för Europa Direkt ligger numera på Stadsbiblioteket i Halmstad. Kontoret riktar sig till hela Halland och syftet är att öka kunskapen om EU, svara på frågor från allmänheten, samt förmedla kontakter och ge råd. Europa Direkt Halland är en del av Europeiska kommissionens informationsnätverk och finansieras av EU, Region Halland och Kulturnämnden i Halmstad kommun.

Halmstad kommun har värdskapet för Europa Direkt i Halland mellan 2009-2012 och har anställt Josefine Strömberg som EU-informatör. Hennes arbetsplats är på stadsbiblioteket, där hon bemannar Europa Direkt-informationen för allmänheten vissa tider. En stor del av arbetet består i att informera i skolor och andra organisationer. Utöver detta anordnas olika arrangemang för allmänheten, till exempel föreläsningar och debatter.

Flera arrangemang är planerade under våren:

  • Öppen föreläsning om det Sveriges EU-ordförandeskap, den 16/4 kl 18.30-20 på Stadsbiblioteket i Halmstad.

  • Under Europaveckan, vecka 19, kommer det att finnas europeiska bokbord på flera halländska bibliotek.

  • Under Europaveckan hålls även en paneldebatt med lokala politiker från Halmstad och kandidater till Europaparlamentet, på stadsbiblioteket i Halmstad.

  • En miljöutställning "EU & miljön" kommer att visas v 18-20 på Halmstad stadsbibliotek. Bland annat visar utställningen halländska EU-projekt med miljöanknytning och en del av utställningen skapas av gymnasieelever på det naturvetenskapliga Da Vinci-programmet.

  • I slutet av april sker också den officiella invigningen av Europa Direkt Halland.

Europa Direkt Halland och Josefine välkomnar samarbeten och förslag på aktiviteter i hela Halland. Ta gärna kontakt med henne för att diskutera tankar och idéer kring detta.

Just nu finns information på kulturförvaltningens och bibliotekets webbsidor www.halmstad.se/bibliotek, men snart kommer en ny webbplats för Europa Direkt Halland. Ett nyhetsbrev kommer att ges ut varje månad med aktuell information och aktiviteter i Halland. För att anmäla dig till nyhetsbrevet eller om du har frågor om Europa Direkt och EU, kontakta Josefine på europadirekt@halmstad.se eller på telefon 035-13 95 71.

/Linda Tillander, Regionbibliotek Halland