Sidverktyg

Vad vet du om Dewey (Decimal Classification)?

I slutet av förra året beslutade Kungliga Biblioteket att gå över till DDC som klassifikationssystem. Styrelsen för Svensk Biblioteksförening har också uttalat sig om att svenska bibliotek bör använda samma klassifikationssystem som nationalbiblioteket – vilket alltså innebär Dewey (DDC).

Inför dessa beslut har ett av biblioteksföreningens utvecklingsråd genomfört en utredning: "Dewey som klassifikationssystem – varför bör vi byta ut SAB?". För den som vill veta lite mer om resonemangen är det en bra text att börja med, den är både lättläst och tydlig.

Dewey Decimal Classification är ett hierarkiskt klassifikationssystem som använder siffror i klassbeteckningarna istället för SAB:s bokstäver. Det finns tio huvudklasser, varje huvudklass har tio underklasser och så vidare. Själva indelningen stämmer på ett ungefär med SAB, enligt utredningen, så böckerna behöver inte flyttas om särskilt mycket och systemen går att använda parallellt under övergången, med DDC behöver översättas och vissa delar måste anpassas för svenska förhållanden.

DDC är det klassifikationssystem som är mest utbrett i världen och det används av 200 000 bibliotek i 135 länder. Det används i 60 nationalbiografier och finns översatt till 30 språk (siffror från ODLIS).

Om du vill ha ytterligare detaljer kan du läsa OCLC:s introduktion till Dewey på 37 sidor … 

/Linda Tillander, Regionbibliotek Halland