Sidverktyg

Projekt Koha har kört igång

Koha är ett biblioteksdatasystem med öppen källkod och utvärderas som ett alternativ till de befintliga system som finns på folkbiblioteken. Projektet som drivs av Regionbibliotek Halland har påbörjats och Koha kommer att vara i drift på Plönninge gymnasiebibliotek. Valet av Plönninge är att pröva hur Koha fungerar praktiskt och det hela blir mera hanterbart med ett bibliotek som består av ett mindre bestånd. SYSteam i Halmstad håller för närvarande på att installera den senaste versionen 3.0 men det har varit några problem som måste lösas på vägen och förhoppningen är att få det att fungera denna vecka.

Faktainsamlandet fortsätter och intressant i sammanhanget är att SIPRI:s (Stockholm International Peace Research Institute) bibliotek använder sig av Koha. För den intresserade går följande länk till deras webbkatalog som går under benämningen SIPCAT http://catalogue.sipri.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl Gränssnittet är på engelska och det känns relevant eftersom SIPRI är en internationell institution. I nuläget är de flesta termer i Koha ej översatta till svenska men arbetet har påbörjats och i den del översättningen kommit längst är just de begrepp som används i webbkatalogen. Detta arbete kan gå ganska snabbt om man ägnar sig åt de vanligaste förekommande termerna.

Roligt är att många hört av sig och är intresserade av den rapport som projektet avslutas med. Jag kommer att fortsätta på denna blogg att informera om projektets fortsatta arbete.

/Magnus Nylén, projektansvarig, Falkenbergs bibliotek.