Sidverktyg

Bibliotekssystemet Koha

Vad är det? Det tänkte vi lära oss mer om i ett projekt som just påbörjats i Halland.
 
Under januari till maj 2009 kommer Magnus Nylén från Falkenbergs bibliotek att arbeta en dag i veckan med att testa biblioteksdatasystemet Koha. Koha är en mjukvara med öppen källkod, vilket innebär att man inte betalar några licensavgifter för att använda programmet, att man kan vidareutveckla och göra förändringar i det, samtidigt som man kan dra nytta av förbättringar som andra har tagit fram.
 
Leverantörsberoendet skulle kunna minskas genom användning av program med öppen källkod – vilket vore en fördel eftersom bibliotekens verksamhet och erbjudande till användarna är begränsat av de system som finns att få. Bristen på inhemska kunskaper och erfarenheter om system med öppen källkod avskräcker dock från användning. Detta projekt är ett första steg för att öka kunskapsnivån om bibliotekssystemet Koha.
 
Magnus kommer att testa Koha praktiskt och jämföra det med befintliga bibliotekssystem. Syftet är att ta reda på vilka styrkorna och svagheterna är, samt hur mycket ytterligare utveckling som skulle behövas för att Koha ska bli ett verkligt alternativ till de biblioteksdatasystem folkbiblioteken använder idag.
 
Följ vår rapportering under projektets gång här på bloggen.
 
/Linda Tillander