Sidverktyg

Nordisk fjärrlånekonferens

From Discovery to Delivery

8th Nordic ILL Conference, Stockholm 6-8 oktober 2008

230 deltagare möttes i ett soligt Saltsjöbaden, de flesta kom från de nordiska länderna men även mer långväga gäster fanns med. Föreläsarna kom från England, Tyskland, USA och Norden. Det var ett mastigt program med många föredrag som väntade oss åhörare. Vi bjöds på utblickar över vad som händer inom fjärrlåneområdet inom såväl teknik som lagstiftning och policyfrågor.

Rethinking Resource Sharing: what if we should start from scratch? Så utmanande uttryckte sig Brenda Bailey-Hainer från USA. Hon uppmanade oss alla att delta i "the RRS Initiative" – en grupp som vill få oss att tänka nytt och betrakta verksamheten ur ett användarperspektiv. Man talar hellre om "resource sharing" än om "interlibrary loan" för att få in ett helhetstänkande.

Flera föreläsare framhöll de omvälvande förändringar som teknikutvecklingen fört med sig, något som inte minst har påverkat användarnas förväntningar och beteende. Barry Smith från British Library beskrev att majoriteten av collegestudenterna startar sina sökningar i Google. 93% är dessutom mycket nöjda med det resultat man får fram, jämfört med 84% som är nöjda med bibliotekens service. Sociala nätverkssajter och Wikis är också mycket populära i sammanhanget, "they demand instant gratification 24/7" konstaterade han. British Library digitaliserar en del klassiska verk som t.ex. Magna Charta, men även musikstycken av Beatles m.fl. Man försöker även återskapa något av böckernas magi med hjälp av avancerad teknik som Turning the Pages.

OCLC och WorldCat är på frammarsch, så även i Europa. 44 svenska bibliotek använder deras tjänster idag. Fjärrlåneförfrågningar via WorldCat har fördubblats det senaste året. Thomas Deardroff från University of Washington menar därför att "we must rethinking ILL and reduce complexity". En ökad automatisering är nödvändig, något som flera av föreläsarna var inne på. Användaren klickar på "Request item" eller "Get it!" och behöver sedan inte bry sig om resten.

Vad som händer i de olika nordiska länderna fick vi också veta en hel del om, det var t.ex. intressant att höra hur det går med bibliotek.dk som vänder sig direkt till allmänheten. Lisbet Elkaer berättade att Herning var det bibliotek som först fick testa en helautomatisk process med låneansökningar direkt från användaren till biblioteken utan att personal är inblandad. När en förfrågan skickas väljer systemet det bibliotek som ligger närmast bland dem som har boken tillgänglig för utlån. Anledningen till försöket var att antalet fjärrlån till andra bibliotek steg från 58.000 lån 1999 till 180.000 lån 2007 bara i Herning, att automatisera kändes helt nödvändigt. Försöket föll mycket väl ut och används idag av alla folkbibliotek och rätt många forskningsbibliotek. Biblioteken bestämmer själva vilket material som ska ingå i systemet och vilka villkor som ska gälla. Antalet "misstag" är mycket lågt, "it’s not perfect – but almost!" som Lisbet uttryckte saken.

Britt Sagnert från Kungl. Biblioteket redogjorde bl.a. för statistik över fjärrlån via Libris. Antalet fjärrlån mellan forskningsbiblioteken i Sverige har sjunkit på senare år vilket har medfört att folkbibliotekens andel av fjärrlån från forskningsbibliotek har ökat från 28% 2002 till 46% 2007.

I USA är situationen delvis annorlunda än i Sverige. En man från Kansas berättade att antalet fjärrlån vid de akademiska biblioteken ökar trots alla fulltextdatabaser. Robert Krall från Penn University hade samma uppfattning men menade också att det är önskvärt med fler lån mellan biblioteken eftersom det ges ut alltfler monografier vilket gör att förvärven inte förmår hålla jämna steg med utgivningen. Hans lösning på problemet var att man genom att bilda allianser med andra universitetsbibliotek kan erbjuda sina studenter och forskare ett betydligt större urval. Automatiserade processer som Borrow Direct och E-ZBorrow samt en gemensam transportorganisation med boxar gör systemet rationellt (boxar känner vi ju igen från våra transporter mellan bibliotek inom länen!) Robert gav oss tre råd på vägen:

  • låt användaren göra jobbet

  • låt systemen göra valen

  • reducera personalens inblandning

Till sist visade han oss en trevlig film som sjunger fjärrlånens lov vilket fick avsluta denna givande konferens!

För detta axplock står Eiler Jansson, Regionbibliotek Halland