Sidverktyg

Från Åbo till Alberga

Personal från halländska bibliotek besökte Finland 18-22 november 2007. Resan ingick som en del i det mötesplatsprojekt som Regionbibliotek Halland driver. Reseberättelsen är nu sammanställd och finns att läsa på vår webbplats. Skriften innehåller dels korta beskrivningar från de sju bibliotek vi besökte, dels redovisningar av de olika gruppernas temaarbeten. Skriften är illustrerad med fotografier från resan.

Från Åbo till Alberga – bibliotekens roll som mötesplats >>

/Linda Tillander