Sidverktyg

Källan i Skogstorp

Img_2513_3 Skogstorp är ett samhälle strax norr om Falkenberg vars bibliotek kallas Källan och ligger i ortens skola. Skolan har ca 600 elever från årskurs 0-9. Biblioteket finns inrymt i det som tidigare var gymnastiksal och matsal, vilket framförallt märks på att det är högt i tak med fönster placerade långt upp på väggen. På biblioteket arbetar Pia Erzmoneit och Annica Lilja.

Det speciella med Källan är att biblioteket inte bara är integrerat med skolan, utan även med en fritidsgård. Fritidsgården och biblioteket har alltså samma lokaler. Biblioteket är öppet varje dag under skoltid, utom tisdag förmiddag. För allmänheten är det öppet 13 timmar i veckan, varav två kvällar till 19:00. Fritidsgården har öppet på kvällstid. Det man samarbetar om är framförallt programverksamhet för vuxna. Det går även bra att som vuxen komma och låna böcker medan fritidsgården har öppet, men annars delar inte personalen på arbetsuppgifterna. – Vi testade det i början, men tyckte inte att det var effektivt utnyttjande av våra kompetenser, berättar Annica. Nu separerar vi istället olika grupper och olika behov genom att ha våra verksamheter på olika tider. Det finns dessutom två ingångar, en från skolan och en utifrån.

De delade lokalerna innebär att det måste gå att använda dem till olika verksamheter. I salen med skönlitteratur står hyllorna på hjul och där finns filmduk och ljudanläggning, vilket passar bra för filmvisningar, dans, vuxenprogram och barnteater. Därifrån leder en trappa upp till det som en gång kanske var gymnastiksalens läktare, men numera består av arbetsplatser för personalen. I ett mindre rum finns fack- och referenslitteratur samt studieplatser och det används även som sagorum. I nästa större rum finns lånedisk, cafédisk och en soffhörna där bibliotekets tidskrifter är placerade. Det finns också ett biljard- och pingisrum. Källans lokaler lånas ibland även ut till allmänheten, för föreningsmöten och liknande.

Img_2528 Efter att ha delat lokaler med fritidsgården i snart tio år säger både Pia och Annica att det fungerar över förväntan bra. – I början var man kanske lite orolig för vad som skulle hända med böckerna när fritidsgården hade öppet, men det är verkligen inga problem, det är inte så intressant att sabotera på biblioteket när man gått hit för att vara på fritidsgården. Det är istället en fördel för besökarna att kunna läsa bibliotekets tidskrifter eller kolla upp något i en bok, dessutom kan även vuxna besöka biblioteket på tider när det annars skulle ha varit helt stängt.

Källan är både skolbibliotek och fritidsgård, men också ett vanligt filialbibliotek med utåtriktad verksamhet. Vuxenprogrammet för hösten innehåller författarbesök, föreläsning, Kura skymning och korttillverkning. Den 18 oktober hålls den årliga Sagolördagen för alla barnfamiljer. De kan delta i boklotteri, se barnteater eller höra på en saga. Sexåringar och deras föräldrar bjuds särskilt in till biblioteket för att hämta en gåvobok. – Klasserna i skolan kommer förstås och lånar böcker, vi har bokprat för åk 4 och 6 varje år, vi deltar på föräldramöten och informerar även lärarna. Nyligen hade vi ett givande samarbete med genuspedagogerna. – Det mesta av facklitteraturen köps in med tanke på skolans behov och ibland blir lärarna förvånade när de upptäcker att vi har mer användbara medier än de förväntat sig. Det finns också många förskolor på orten som använder biblioteket.

Img_2524 Barnfamiljer som besöker biblioteket kan låna leksakslådor med olika tema, t ex djur, fordon eller köksredskap. Det är för att barnen ska vara sysselsatta medan föräldrarna väljer böcker, läser tidningar eller söker information.

– En av fördelarna på en filial är att personalen till 80 % vet vilka besökarna är. Det är lättare att rekommendera böcker när man känner låntagarna. Här blir de aldrig anonyma, det är annorlunda på huvudbiblioteket där det mesta görs med självbetjäning. – En del låntagare lånar både här och på huvudbiblioteket, vissa som bor i stan kommer faktiskt hit och lånar, eftersom det inte är långt hit, det är lättare att få tag på nyheterna här och de tycker att vårt utbud är både bra och överblickbart. Dessutom kan man ju lämna tillbaka lånen på vilket bibliotek man vill i kommunen, det är bra för filialernas användare.

/Linda Tillander, Regionbibliotek Halland