Sidverktyg

Anslagstavla eller mötesplats?

Så löd frågan -och rubriken- till den studiedag som Regionbibliotek Halland anordnade på Halmstad stadsbibliotek 10 september. Två föreläsare, Jakob Harnesk och Lina Ydrefelt, var inbjudna för att ge sin syn på biblioteken, webben och användarna ur ett tvåpunktnolligt perspektiv. Studiedagen ordnades i anslutning till Utforska webben, ett projekt som drivs av Viktor Sarge och Linda Tillander på regionbiblioteket.

Jakob Harnesk, som fram till nu arbetat för Teknikhuset i Umeå, inledde med att ställa frågan Är webbplatsen bibliotekets nya filial? Han berättade att bibliotekschefen i Umeå brukar använda den liknelsen för att understryka att bibliotekens webbplatser behöver en fast struktur och en organisatorisk plats, det räcker inte längre med eldsjälar. Jakob beskrev sedan vad som utmärker 2.0; socialt nätverkande och mycket aktiva användare som dels är många, dels är de som skapar själva innehållet i tjänsten. Tjänsterna ska också vara enkla att använda för tålamodet är i regel väldigt kort, typ 15 sekunder. Därefter gick Jakob igenom de kanske viktigaste exemplen inom webb 2.0:

  • Bloggar, har funnits sedan 1997. Tilltalar C Me Generation och utmärks av enkelhet och snabbhet. Bloggar kan vara ett alternativ till traditionella medier, inte minst när det gäller att snabbt rapportera vad som sker i ett visst land eller i ett krigsdrabbat område.
  • Wikipedia. Tio miljoner artiklar på 250 språk, har funnits sedan 2001.
  • FaceBook. Har mer än en miljon användare bara i Sverige! För att hålla kontakt med vänner, se vem som är kompis med vem osv.

Jakob nämnde även MySpace och YouTube – en fantastisk sak med YouTube är att i stort sett allt som publiceras blir sett, åtminstone av någon.

Sedan pratade Jakob om Teknikhusets produkt CS Library 2.0 och beskrev denna som "2.0 i en kontrollerad miljö". Mina bibliotek (Umeå m.fl.), Stockholms stadsbibliotek och Internationella bibliotekets webbplatser är byggda på denna plattform. Trenden just nu är att bibliotek slår sig ihop om en gemensam webbplats, Jakob nämnde Skåne och Kalmar som exempel på detta.

Taggmoln_katalog_2

ett moln av nyckelord från Mina bibliotek

Efter en fikapaus startade Lina Ydrefelt, som numera arbetar på biblioteket i Kristianstad, sitt föredrag Atombibliotek och informationsgerilla. Lina började med att svara nej på frågan om webbplatsen är bibliotekets nya filial. För henne står ordet filial för något oflexibelt och underordnat, hon vill istället framhålla "atombiblioteket" som modell – något som finns på många ställen och är flexibelt, ja kanske till och med finns överallt! Bibliotekarierna borde vara en sorts "informationsgerilla", och bibliotekarierollen participatorisk, stödjande och uppmuntrande (encouragement). Grunden är användarnas eget engagemang. När Lina arbetade på Bromölla bibliotek använde hon sociala forum som MySpace och FaceBook för att nå barn och unga på nätet. Inspiration fick hon främst från bibliotek som ImaginOn i USA. När webbplatsen sedan stängdes av kommunens IT-ansvariga efter en "utredning" gick allt arbete med nätverken förlorat.

Med unga från 1.0 till empower. Att ungdomar vill synas på nätet handlar till stor del om att uttrycka identitet och att leka med identiteter menar Lina, inte främst om att synas för att man vill bli stjärnor etc.  Till bibliotekarier som ska möta barn och unga på nätet rekommenderar hon tydliga ansikten och en tydlig profil, detta är framförallt viktigt i mötet med ovana användare. Lina tog också upp kontroversiella sajter som pro-ana och Pro-SI forum. Hon menar att en webbplats som exempelvis Borderline.nu kan ses som en form av kunskapbyggande som ger upphov till en helt annan kunskap än den som traditionella informationskällor ger. Som bibliotekarier arbetar vi gärna med ett positivistiskt kunskapsbegrepp vilket Lina tycker känns omöjligt för henne, det är alldeles för snävt. Här utbröt en intressant diskussion!

Sedan gjorde hon en snabb genomgång av vad som kännetecknar webb/bibliotek 1.0 – kontroll, ’entonigt’ rum, gränser, diskar…  2.0 utmärks däremot av nätverkande, nya kontaktytor och unga deltagare. Webb 2.0 handlar om ideologi hävdar Lina, en fråga om att välja väg. -Släpp tänkandet at samla i lador och var en kompass istället, uppmanade hon publiken. Två tänkvärda titlar: The Wisdom of Crowds och The Cult of the Amateur.

Linas ppt: http://www.scribd.com/doc/5742156/halmstad

Linas blogg: http://okuvligbibliotekarie.blogspot.com/

Efter föredragen var det tid för diskussion och därefter sammanfattade Viktor dagen med några ord hämtade från filialutvecklingsdagen den 27 augusti: Öppna upp! Prova nytt! Synliggör!

/antecknat av Eiler Jansson, Regionbibliotek Halland