Sidverktyg

3 337 biblioteksbesökare skuggades av observatörer på norska bibliotek

Detektiv_2 Ja, vad gör egentligen folk på biblioteket hela dagarna? Jag har läst en norsk studie, Hvem er de og hvor går de? – Brukeratferd i norske storbybibliotek. ABM-skrift # 46, där man har kartlagt vad folk sysslar med på biblioteket, förutom att låna och lämna böcker alltså. Man ville ha svar på vad biblioteken betyder som mötesplats och som arena för kunskapsinhämtning. Kartläggningen skedde i form av ett stort antal observationer, man följde helt enkelt biblioteksbesökarna och noterade hur länge besöket varade och vad man ägnade sin tid åt. Undersökningen gäller huvudbiblioteken i fem större städer i Norge. I Danmark har två liknande undersökningar genomförts åren 2004-2005, bl.a. på Århus bibliotek.
Eftersom Norges bibliotek har nästan lika höga besökstal som Danmarks men bara hälften så höga utlåningssiffror så är det förstås extra intressant att se vad man ägnar sig åt istället.

Några siffror från studien:
Av besökarna är 53 procent kvinnor och 47 procent män. I genomsnitt stannade besökaren 35 minuter i de norska biblioteken jämfört med 24 minuter i Århus. Hela 71 procent stannar kortare tid än en halvtimme men de som stannar riktigt länge drar upp genomsnittet. I Århus intresserade man sig för bibliotekets roll som mötesplats och social samvaro, man fann att 21 procent kom tillsammans med någon eller mötte familj och vänner under besöket. Genomsnittet för de fem norska biblioteken är ännu högre, 26 procent. Cirka 30 procent lånar med material hem, en låg siffra med tanke på att motsvarande siffra för Århus är 42 procent.

Detektiv7_2 Brukarprofiler:

"Lånarna" står för närmare hälften av alla besök, de stannar dock bara i genomsnitt 18 minuter. 27 procent stannar högst fem minuter!

"Internetanvändarna" är på biblioteket i 47 minuter.

"Tidnings- och tidskriftsläsarna" stannar nästan lika länge, 42 minuter.

De som umgås med andra stannar i genomsnitt 40 minuter.

De som studerar och arbetar stannar riktigt länge, nästan 2,5 timme i snitt!

Det är dock en betydande överlappning mellan "profilerna" och de flesta som besöker biblioteket gör mer än en sak under sitt besök. De flesta besökare kikar också längs hyllorna efter böcker och annat utställt material.

Summering:
En summering av studien visar att biblioteken är mycket mer än en plats dit man går för att låna böcker och annat material. Besökaren använder sig av en rad olika tjänster och användningen är komplex. Vid sidan av lån är läsning av dagstidningar och tidskrifter, Internet, biblioteket som läs- och studieplats och som mötesplats viktiga sidor hos biblioteken. Brukargruppen domineras av unga och vuxna mellan 15 och 45 år. Besökare med ett annat modersmål än norska är starkt överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen. Undersökningen visar också att ungdomar och invandrare använder biblioteken i högre grad för att träffas jämfört med andra grupper.

Denna studie genomfördes av företaget Sentio Research på uppdrag av biblioteken i Oslo, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Bergen. Mer att läsa finns på:
http://www.abm-utvikling.no/publisert/abm-skrift/abm-skrift-46.html/

Vill du veta vad användarna i Halmstad ägnar sig åt? Kika i så fall på magisteruppsatsen Vilken roll spelar det nya stadsbiblioteket? av Susanne Jedhagen och Jeanette Malm.

/Eiler Jansson
Utvecklingsledare rum och medier
Regionbibliotek Halland

Bilder från:
http://www.flickr.com/photos/etringita/854298772
http://www.flickr.com/photos/evpl/2739531738/