Sidverktyg

Filialen som experimentverkstad?

Carsten_panorama
Danska och svenska erfarenheter blandades med egna tankar när personal från hela Halland träffades och diskuterade filialutveckling.

 Under förmiddagen berättade Carsten Flink om profileringsprojektet ”Snehvide og de syv dværge”. Carsten poängterade att biblioteken måste vara en del av svaret på den livslånga frågan ”Vem är jag?” för att vara relevanta. I Guldborgsundsbiblioteken använde man därför Howard Gardners sju intelligenser som teoretisk bas för profileringarna:

  • Verbal – lingvistisk
  • Logisk – matematisk
  • Musikalisk – rytmisk
  • Visuell – spatial
  • Kroppslig – kinestetisk
  • Interpersonell – social
  • Intrapersonell

Varje bibliotek fick en specifik profil att utveckla. Rent praktiskt skapade man en stor katalog med idéer som exempelvis: amatörmusikerdating, utlån av familjespel, mobilt berättartält osv. Flera av idéerna kan tyckas självklara, men poängen är att varje satsning är grundad i en analys av målgrupp, form, innehåll, samarbetspartners, måluppfyllnad, praktiskt innehåll, tidsplan och ekonomi. Istället för att personalen skapar de evenemang som passar dem där de råkar jobba har man också låtit personalen välja arbetsplats baserat på bibliotekets profil.

Andersbergs personal Elisabet Ingelf och Amira Sofie Sandin berättade om mångkultur som profil och hur det fungerar på Andersbergs bibliotek samt projektet ”Med Alfons för ett rikare språk”. Ett tidigare inlägg på bloggen berättar mer ingående om Andersbergs bibliotek. Kvinnobiblioteket Björkskatan presenterades kort innan lunch och resulterade i extra diskussion i publiken. Bland annat lyftes frågorna om inte alla bibliotek är kvinnobibliotek och hur långt man kan gå i en profilering utan att stänga ute andra grupper.

Ännu ett exempel på en lyckad profilering kom från Heidi Carlsson-Asplund som berättade om projektet ”Hästkraft” i Alingsås. En viktig erfarenhet som återkom var att ta fasta på de lokala förutsättningarna och användarnas engagemang. Intressant var också att höra om jobbet med en mopedprofil som fick mindre gehör.

En stor del av eftermiddagen ägnades åt gruppdiskussioner för att tillsammans värdera vilka faktorer som är viktigast för att göra biblioteket bättre för ännu fler. Resultatet av de diskussionerna kommer att ges utrymme i ett eget inlägg.

Föreläsare och guider under dagen var:
Amira Sofie Sandin – Bibliotekarie och medarrangör
Anette Eliasson – Regionbibliotekarie
Anette Hagberg – Bibliotekschef i Halmstad
Carsten Flink – Förste barnbibliotekarie vid Guldborgsund-bibliotekerne
Eiler Jansson – Arrangör
Elisabet Ingelf – Bibliotekarie och medarrangör
Heidi Carlsson-Asplund – Konsulent
Sapna Lindström – Medborgarservice

/Viktor Sarge
Utvecklingsledare digitala biblioteksmiljöer
Regionbibliotek Halland