Månadsarkiv: september 2008

Från Åbo till Alberga

Personal från halländska bibliotek besökte Finland 18-22 november 2007. Resan ingick som en del i det mötesplatsprojekt som Regionbibliotek Halland driver. Reseberättelsen är nu sammanställd och finns att läsa på vår webbplats. Skriften innehåller dels korta beskrivningar från de sju… Läs mer om ”Från Åbo till Alberga”

Lämna en kommentar

Hur är det med censuren här hemma?

American Library Association har skapat den här videon som ett inlägg i censurdebatten. Under "Banned books week" uppmärksammas all den litteratur som ifrågasätts och i värsta fall censureras. Listan av 2000-talets mest ifrågasatta böcker toppas av Harry Potter. Så här… Läs mer om ”Hur är det med censuren här hemma?”

Lämna en kommentar

Källan i Skogstorp

Skogstorp är ett samhälle strax norr om Falkenberg vars bibliotek kallas Källan och ligger i ortens skola. Skolan har ca 600 elever från årskurs 0-9. Biblioteket finns inrymt i det som tidigare var gymnastiksal och matsal, vilket framförallt märks på… Läs mer om ”Källan i Skogstorp”

En kommentar

Hur används Hallands folkbibliotek?

Frågan kan delvis besvaras med hjälp av den statistik som Kulturrådet samlat in och rapporterat samt Svensk biblioteksförenings bearbetning av samma siffror. Mycket av folkbibliotekens tjänster till allmänheten mäts inte alls, så delvis har vi inget tydligt svar på frågan.… Läs mer om ”Hur används Hallands folkbibliotek?”

Lämna en kommentar

E-böcker lika bekvämt som vanliga böcker

Dålig synergonomi är fortfarande ett gissel med datorskärmar, men Regionbiblioteket har precis köpt en e-bokläsare som råder bot på det. Produkten heter Cybook och kommer från franska Bookeen.com. Det speciella med den är att den bygger på ett e-papper med… Läs mer om ”E-böcker lika bekvämt som vanliga böcker”

Lämna en kommentar

Anslagstavla eller mötesplats?

Så löd frågan -och rubriken- till den studiedag som Regionbibliotek Halland anordnade på Halmstad stadsbibliotek 10 september. Två föreläsare, Jakob Harnesk och Lina Ydrefelt, var inbjudna för att ge sin syn på biblioteken, webben och användarna ur ett tvåpunktnolligt perspektiv.… Läs mer om ”Anslagstavla eller mötesplats?”

Lämna en kommentar

3 337 biblioteksbesökare skuggades av observatörer på norska bibliotek

Ja, vad gör egentligen folk på biblioteket hela dagarna? Jag har läst en norsk studie, Hvem er de og hvor går de? – Brukeratferd i norske storbybibliotek. ABM-skrift # 46, där man har kartlagt vad folk sysslar med på biblioteket,… Läs mer om ”3 337 biblioteksbesökare skuggades av observatörer på norska bibliotek”

Lämna en kommentar

Filialen som experimentverkstad?

Danska och svenska erfarenheter blandades med egna tankar när personal från hela Halland träffades och diskuterade filialutveckling.  Under förmiddagen berättade Carsten Flink om profileringsprojektet ”Snehvide og de syv dværge”. Carsten poängterade att biblioteken måste vara en del av svaret på… Läs mer om ”Filialen som experimentverkstad?”

Lämna en kommentar