Sidverktyg

Dålig tillgänglighet på våra webbplatser

Aldrig så bra webbplatser är inte till någon glädje om deras användare inte kan ta del av dem. Det är den enkla sanningen bakom den kartläggning av tillgängligheten på halländska biblioteks webbplatser som regionbiblioteket köpte av företaget Funka Nu i årsskiftet 2004/2005.

Undersökningen visade att det fanns problem som kunde göra våra webbplatser svåra eller omöjliga att använda för många. För att följa utvecklingen upprepade jag undersökningen hösten 2007. Resultatet är nu något bättre, men fortfarande nedslående. Detaljerna är mindre intressanta, och alla bibliotek har dessutom haft möjlighet att diskutera dem med mig.

Mest intressant är kanske att problemen inte är särskilt svåra att fixa. I Falkenberg använde man den första undersökningen som underlag för en revidering av webbplatsen och resultatet är en enorm förbättring av tillgängligheten.

Tillganglighet
Bilden visar de enskilda kommunernas resultat. Det som mäts är andelen godkända kontrollpunkter för tillgänglighet av de som är tillämpbara för varje specifik webbplats. Resultaten är inte fullt ut jämförbara eftersom exempelvis de tillämpbara punkterna varierar något. Det syns dock tydligt att det finns mycket kvar att göra för att skapa god tillgänglighet.

/Viktor Sarge
Utvecklingsledare – Digitala biblioteksmiljöer
Regionbibliotek Halland