Sidverktyg

Besök på Andersbergs bibliotek

– Filialbibliotek kan inte vara som isolerade öar utan måste samarbeta med övriga bibliotek, då kan man satsa på att profilera sig och anpassa sig efter de lokala behoven, säger Elisabeth Ingelf, bibliotekarie på Andersbergs bibliotek i Halmstad. Biblioteket satsar på att ha ett stort utbud av medier på andra språk än svenska, det vill säga de språk som många av Andersbergs invånare har som hemspråk. Egna prenumerationer på utländska dagstidningar gör att det finns färska nyheter tillgängliga i caféet.

Img_2418_3 Stadsdelen Andersberg ligger ca 3 km österut från Halmstad centrum, är ett typiskt område från miljonprogrammets dagar och består framförallt av hyreslägenheter. Där finns också skola, daghem, vårdcentral, kyrka mm. På Andersberg bor drygt 4000 personer med en medelålder på 34 år. Av de boende är 55 % födda utanför Sverige. Inkomst- och utbildningsnivån är låg, 27,6 % av invånarna över 25 år har endast förgymnasial utbildning (jmf riket 10,6 %).

Andersbergs bibliotek arbetar två unga bibliotekarier, Elisabeth Ingelf och Amira Sofie Sandin. Båda är 27 år, kommer från Skåne och läste samtidigt på BHS i Borås. – Vi är olika men trivs bra ihop, berättar Elisabeth, när man jobbar tätt ihop på en liten filial är det viktigt att komma bra överens.

Biblioteket är öppet 28 timmar i veckan och en kväll i månaden är det program för vuxna med öppet till 21.00. Biblioteket finns i helt nyrenoverade lokaler, tillsammans med medborgarservice och café. I lokalerna finns även ”Tandis” som lär ut tandskötsel för barn, bostadsföretaget HFAB, social-, hemvårds- och arbetslivsförvaltning mm. De nya större, ljusare, mer tillgängliga och synliga lokalerna har lockat nya besökare till biblioteket och antalet besök har ökat.

Img_2427_2De olika verksamheterna i huset strävar efter att samarbeta och efter ett och ett halvt år tycker Elisabeth att de hittat varandra genom att ha gemensamma program för allmänheten. Med olika bakgrund och arbetsmetoder var det först inte så enkelt att hitta aktiviteter att samarbeta kring. I maj firade stadsdelen 40 år och i samband med det firades Andersbergsfestivalen. Det blev ett mycket lyckat arrangemang där alla verksamheter i området engagerade sig och samarbetade på ett bra sätt.

Exempel på program som genomförts under våren är datakurs på serbokroatiska, bokklubb för 12-åringar, religiös dialog mellan kyrkan och moskén och viskväll med skillingtryck.

I höst kommer utställningen Magiska manteln från Riksutställningar. Utställningen visar islamiskt konstliv och utgår ifrån bilderboken Journey through Islamic art. I samband med utställningen blir det workshops med t ex mosaik och magdans, det bakas persiska kakor och senare i höst ges en föreläsning med en multireligiös guide: ”Gud har 99 namn”.

Img_2431_2En av bibliotekets utmaningar är att nå ut till potentiella besökare inför program och aktiviteter. Mun-till-mun-metoden fungerar bäst, enligt Elisabeths erfarenheter. För att nå föräldrar tar de kontakt via Tandis, som kallar alla 2-åringar med föräldrar till information om tandskötsel. Alla föräldrar går inte till BVC, men till Tandis går de allra flesta, så vi delar bland annat ut Barnens första bok via dem, berättar Elisabeth. Vi ska också försöka komma i kontakt med föräldrar den vägen och bjuda in dem till föräldracaféer i höst. Tanken är att barnen ska kunna gå på en sagostund samtidigt som föräldrarna kan lyssna på en föreläsning eller till exempel få information från Konsument Halmstad. Planen är att utgå från behov och intresse och informera om sådant som är aktuellt för småbarnsföräldrar. Träffarna avslutas med fika och umgänge i caféet.

Amira Sofie ansvarar för Alfonsverksamheten och arbetar med språkstimulering för förskolebarn. I våras arbetade hon med digitalt berättande efter inspiration från deltagandet i MVG. Hon arbetade intensivt med två förskolegrupper under en period. De utgick från böcker och skapade tillsammans små filmer som lagts ut på nätet, Myrans saga och Skalmans saga.

Biblioteket har ett avtal med F-5 skolan i området som bekostar 6,5 timmar av Elisabeths bibliotekarietjänst. – Det är väldigt bra att ha ett avtal att luta sig mot, säger Elisabeth, då vet alla parter vad som gäller. Skolan vet vad de kan förvänta sig av biblioteket och bibliotekspersonalen behöver inte känna att de inte räcker till.

Jag frågar Elisabeth om vad som är det viktigaste för att en filial ska kunna konkurrera med stadsbiblioteket? – Det kan man inte, säger hon, men man kan vara ett komplement. Vi har egentligen samma service som stadsbiblioteket, vi har tillgång till hela beståndet, men man får kanske vänta en dag extra innan man får sin bok. Här på Andersberg är det inte alla som tar sig in till stan så ofta, så vi fyller en viktig funktion. Vi finns nära och kan ha en personlig relation till besökarna. Det är viktigt att samarbeta och röra sig utanför de fyra väggarna, det gäller både internt mellan biblioteken och utåt mot andra aktörer i samhället. Då kan man ge bra service och behöver inte uppfinna hjulet på nytt varje gång.

/Linda Tillander, som besökte Andersbergs bibliotek 080808.