Sidverktyg

Orwellsamhället här om fem dagar?

Eye1984 är några år försenat, men det verkar som regeringen slutligen hjälper oss att hinna ifatt. Nog för att det är en dramatisk inledning, men det finns tyvärr fog för påståendet.

Den 17 juni 2008 skall riksdagen besluta om en lag som tillåter Försvarets Radioanstalt (FRA) att avlyssna all trådbunden kommunikation (telefoni, e-post, webben) som passerar Sveriges gränser. I praktiken betyder det nära nog all sådan kommunikation – trafiken använder snabbaste vägen utan geografisk hänsyn.

Tanken är att man skall leta efter utländska hot genom att gå igenom all kommunikation. Inhemsk kommunikation lovar man att inte titta på (så länge den inte är intressant). Det intressanta i sammanhanget är att till och med SÄPO tycker att man går för långt i kränkningen av den privata sfären.

"Det har med rätta framställts kraftfulla invändningar mot den föreslagna lagen om signalspaning då förslaget saknar de rättsäkerhetsgarantier som en så kraftig kränkning av den personliga integriteten förutsätter. Bristerna i lagen om signalspaning är så iögonfallande att den omfattande kränkning som det utökade mandadet för försvarsunderrättelseverksamheten kan leda till inte får samma uppmärksamhet." Läs hela SÄPOs remissvar.

Jag är frågar mig varför jag inte sett biblioteksvärlden i den livliga debatt som fortfarande pågår. Antingen man tycker att totalavlyssning är en rimlig och bra åtgärd mot "yttre hot" eller man håller på sin integritet, brevhemlighet och artikel 12 i de mänskliga rättigheterna borde biblioteken debattera. I sin enklaste form kan man ha synpunkter på att bibliotekens och användarnas kommunikation kommer att avlyssnas. I ett vidare sammanhang skulle biblioteken kunna hjälpa samhället att lära av historien och vara en balanserande kraft mot de som vill skydda vår frihet genom att ge upp den.

/Viktor Sarge
Regionbibliotek Halland

ps) De som vill läsa mer kan börja på de båda motpolerna www.fra.se och www.stoppafralagen.nu. Regering och Riksdag bjuder på själva lagförslaget, dagspressens alla ledare ett kritiskt perspektiv och teknikpressen och privata bloggar (se ex. knuff.se) massiv kritik.

"Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety." (brukar tillskrivas Benjamin Franklin)

Bilden från http://flickr.com/photos/slworking/365593684/