Sidverktyg

Ska vi framhålla förr i tiden eller ska vi förhålla oss till framtiden?

Är kunskap något som håller på att trivialiseras? Ja, det menar i alla fall Troed och hans kollegor på företaget Paradigmmäklarna. De hävdar att vi nu befinner oss i ett paradigmskifte där värdet av kunskap eller information minskar alltmer i takt med att jordens befolkning kommer åt den.

Troed tog oss med på en resa genom de senaste tvåhundra åren, i rasande fart och med gott humör. Han visade på hur energi varit den begränsande faktorn, guldet i tillvaron, fram till mitten av 1800-talet; ”ju mer energi desto bättre går det”. Muskler och vattenkraft var det viktigaste kapitalet och kroppskrafterna gav människovärde.

Kring 1850 kom ett paradigmskifte och man sa istället att ”ju mer kunskap man har desto bättre går det”. Hjärna och utbildning ersatte musklerna och kunskap gav människovärde. Som exempel nämnde Troed att nu var det mer givande att sitta bakom skrivbordet och förädla växter än att svettas bakom plogen. Kunskapssamhället var över oss! Folkskolans inrättande 1842 och Dicksonska folkbibliotekets grundande 1861 är två milstolpar i denna utveckling. 1850 – det var då vi specialiserade oss enligt Troed.

Om vi får tro vår munvige framtidsanalytiker så befinner vi oss nu i ett nytt paradigmsskifte. Värdet av kunskap minskar genom att allt fler har tillgång även till högt specialiserad kunskap, i allt högre grad och i en allt större del av världen dessutom.

Så, om en femtonåring inte längre är en blivande civilingenjör, vad är dom dååå? undrar förstås vi föräldrar. Och vad kommer i så fall efter kunskapssamhället? Troed svarar att dagens femtonåringar kommer att vara mer beroende av sina kommunikativa färdigheter än sina faktakunskaper: – Att kunna sms:a i mörker, vilket eleverna övar på under bänken, är kanske rentav viktigare än det man egentligen skulle lära sig på lektionen? Troed är starkt kritisk till skolans utveckling och ifrågasätter om eleverna verkligen får lära sig rätt saker. Kunskap behövs fortfarande men är på väg att bli något trivialt.

Vi är alltså på väg in i ”relationssamhället” och vi borde kanske tala om biblioteket som nav i kommunikationssamhället istället för kunskapssamhället?

Tro’t den som vill!

/Eiler Jansson, Regionbibliotek Halland