Sidverktyg

Några påpekanden om årets bibliotekskatalog

Katrineholms opac har av Axiell utsetts till årets bästa bibliotekskatalog med motiveringen "Katrineholms bibliotek har på ett nytt och kreativt sätt skapat en OPAC (bibliotekskatalog) med en sofistikerad yta och ett spännande innehåll."

Naturligtvis vill jag passa på att gratulera. Sedan vill jag också reflektera över kriterierna för att vara bäst år 2008. Man har på ett förtjänstfullt sätt utnyttjat en hel del av de möjligheter till anpassning som faktiskt finns i produkten. Sedan är det tyvärr en hel värld av webbtekniska självklarheter som saknas i grundprodukten. Att hitta något i katalogen via Google finns inte, och hittar man ändå dit är tillgängligheten och sökmöjligheterna ganska dåliga. Några snabba exempel: 

  • Byggt med frames – antik teknik med dålig tillgänglighet. Problematiskt också för den som vill bli hittad på Internet.
  • Layout med tabeller – antik teknik med dålig tillgänglighet. Idag bygger man layout med CSS. Katrineholms eget material verkar också vara byggt den vägen.
  • Dålig sökmotor – Vem kan stava till "Guillou" – eller för den delen "Imre Kertész"? I vanlig ordning får man ingen hjälp.
  • Engelska ord i metadata – Hur många söker efter Katrineholms bestånd med orden "library,search engine,indexing,book"
  • Javascriptproblem – Att grundfunktioner som bokmärkningsknappen inte fungerar utan Javascript är uselt för tillgängligheten. De flesta har ändå Javascript aktivt, men då kommer problemet att man förutsätts använda musen. Reumatiker göre sig alltså icke besvär.

Jag uppmärksammar inte problemen för att vara elak – Katrineholm har tvärtom gjort ett bra jobb så långt man kan – utan för att visa på behovet av ökad beställarkompetens. Det fungerar inte att aningslöst lita på en extern part när det gäller kärnan i verksamheten.

Jag får anta att Axiell redan gett pris till minabibliotek.se och biblioteket.se som också kör Axiellprodukter i botten(?)

/Viktor Sarge
Regionbibliotek Halland