Sidverktyg

Är gratis bibliotekssystem billigare?

Gratis bibliotekssystem med öppen källkod börjar så smått att ta fart. Ett populärt exempel är Koha som snart är uppe i version 3. Några av fördelarna med den här typen av öppna program är:

•    Ekonomiska vinster – man slipper inköp, licenskostnad, överraskningsfakturor på Oracle-licenser osv.
•    Obegränsad användning – idag är det inte servern som sätter begränsningen utan avtalet med leverantören.
•    Innovation – Med ett öppet system är det plötsligt möjligt att utveckla önskade funktioner. Ett samarbete med forskare inom datorgränssnitt eller biblioteks- och informationsvetenskap skulle kunna ge mycket positiva effekter.
•    Kontroll – Kontroll över verksamhetskritiska system är alltid en god idé. Just nu pågår en konflikt där Konkurrensverket får agera skiljedomare mellan leverantörer på grund av inlåsningseffekter.
•    Öppenhet – För många är det poäng i sig att det arbete man lägger ner i användargrupper, på att spåra fel i systemet osv kommer alla till godo. Idag blir den typen av information företagshemligheter hos leverantören.
•    Förenklad drift – Att Koha använder MySQL istället för Oracle som databas gör det plötsligt möjligt att virtualisera hela servern. Den kommunala IT-avdelningen får då anledning att bjuda biblioteket på tårta 🙂

Med allt det för ögonen planerar jag en provinstallation av Koha 3. Än så länge har jag fått grunderna på plats i en skrotad kontorsdator. Med tur, skicklighet och en ledig eftermiddag har jag kanske snart ett eget bibliotekssystem att laborera med.

Om någon undrar över nackdelarna så ber jag att få återkomma. Möjligheten att använda exempelvis Koha i Sverige beror på exempelvis att bibliografisk service fungerar, stöd för självbetjäningssystemen, drivrutiner för kvittoskrivare under Linux osv. Finns det intresse för systemet är det är sådant som behöver utredas ordentligt.

Svaret på frågan om gratis är billigare tror jag är "ja – i längden", men att byta ett centralt system hos en verksamhet som är i skarpt läge kostar rejält i både tid och pengar. Det hänger också på hur många anpassningar man måste göra för Svenska förhållanden och hur många som delar på den kostnaden.

/Viktor Sarge, Regionbibliotek Halland
Utvecklingsledare digitala biblioteksmiljöer