Sidverktyg

Biblioteksprofilering: Kvinnor

Min största behållning av Biblioteksdagarna i Luleå var fredagens seminarium där Berit Forsberg på Kvinnobiblioteket presenterade deras profil.

Jag hörde talas om biblioteket i början av nittiotalet. Det började i slutet av åttiotalet då de i samband med kvinnodagen ställde sig frågan om biblioteket, som är en filial i en stadsdel i Luleå, fungerade bra för kvinnor, som var i majoritet bland låntagarna. De kom fram till att det fanns en hel del att göra … Öppettiderna justerades för att passa bättre … De möblerade om och gjorde rum i rummet som delade upp litteraturen i världen, människan osv. De inredde så att det blev mycket, mycket trevligare … De började köpa in och lyfta fram litteratur av kvinnor, om kvinnor och för kvinnor. Programverksamheten har kvinnligt tema.

Som stadsdelsbibliotek och ha en så konsekvent profil sedan tjugo år tillbaka är det ett unikum. Vill du kika har de ett härligt bildspel

/Anette Eliasson