Sidverktyg

Makten över biblioteket som idé – bortanför läderbyxor

På sistone har den mediala bilden av
bibliotekarier reducerats till en fråga om läderbyxor. Låt oss tänka lite
djupare om makten över bibliotek som idé.

Artbook
Jag läste i vintras en intressant bok om
humanoider [P. Nordin & Wilde J. Humanoider: Självlärande robotar och
artificiell intelligens] som tog upp evolutionen av informationsmönster i den
mänskliga kulturen. Beståndsdelarna kallas memer och utvecklas genom
reproduktion, variation och selektion i våra medvetanden. Förutom att beskriva
religioner och politiska ideologier som memkomplex kan man beskriva fenomenet
bibliotek på samma sätt.

Om vi tänker oss begreppet bibliotek
som ett memkomplex kan vi också granska de ingående idéerna var för sig. Några
nedslagspunkter i en sådan lista kan vara:

Gratis utlåning.
Smakdomare.
Demokratiarbete.
Ämnesindelning av information.
Sökning bland abstraktioner av innehåll. 

Listan som helhet är förstås längre
men poängen är att beskrivningen ger oss ett verktyg att förstå förändringar i
bilden av biblioteket. Det vi kan konstatera är att vi inte har makten över
begreppet bibliotek – det är befolkningen i sin helhet som avgör vilka idéer
som ingår.

Vill vi då påverka bilden av
bibliotek
räcker det inte att vi i branschen är införstådda med en ny idé. För
att nya idéer skall få spridning krävs att de inbjuder till reproduktion. Om de
dessutom accepteras (selektion) och varieras av dem som kommer i kontakt med
dem tar spridningen fart.

För att illustrera principen tar vi
mataffärerna som exempel: Att ta bort kassapersonalen och börja med
självscanning och självbetalning är så radikalt att idén får stor spridning och
gör även de som inte använder det medvetna om fenomenet. Alltså en lyckad
ändring av idén om en matbutik. Jämför med att skapa en miljöprofil genom att
utöka sortimentet av Krav-märkta varor. I det fallet uppmärksammas det först
och främst de som själva köper Krav-märkt

Summa summarum så är läderbyxor på
en bibliotekarie en tillräckligt kittlande tanke för att sprida vidare, men vad
är det för biblioteksidéer som vi i Halland vill erbjuda samhället?

Stora eller
väldigt avvikande idéer har störst chans att synas men de måste också vara bra
för att accepteras.

Viktor Sarge, Regionbibliotek Halland