Sidverktyg

Ungdomsavdelning eller ungdomsinkludering

Drammensbiblioteket

Bilden kommer från Drammensbibliotekets Flickr-sida och är fotograferad under deras spelnatt den 7 mars 2008.

På Drammensbiblioteket i Norge har man tagit sig en funderare över bibliotekens satsningar på ungdomar. Många bibliotek säger sig vilja nå de unga, men satsningarna är små. De flesta norska bibliotek har en ungdomshörna, men inte många unga använder dem och det verkar bibliotekarierna tycka är skönt. Ofta tänker man sig unga som en enhetlig grupp och glömmer att alla inte är lika. Vem räknas som ung, det kan man också fundera över, är det ålder, livsstil eller ekonomi som avgör?

Drammensbiblioteket arbetar nu med en satsning på en profilerad avdelning, som utan att begränsa sig till unga ändå vill locka dem. De vill att biblioteket ska vara relevant för ungas kulturella liv. Stig Elvis Furset skriver om satsningen i Bok og Bibliotek nr 2/2008 (s. 46-48) och det är hans artikel jag refererar här.

Avdelningen ska heta "PopKult" och som namnet antyder blir profilen popkultur och subkultur. Medierna ska vara både smala och populära, och uttryck som "kult", "underground" och "outsider" ska finnas i tankarna vid inköpen. De vill satsa på medier som få bibliotek har och räknar med hög omsättning. Avdelningen ska rikta sig till en bredare målgrupp än tonåringar. "PopKult" ska vara för biblioteket vad Camden är för London.

Utbudet ska innehålla både ungdomslitteratur och vuxenlitteratur, men framförallt ska olika medieformer behandlas som likvärdiga kulturuttryck. Inställningen att ha dataspel på bibliotek med syftet att locka dit nya besökare för att få dem att låna böcker, liksom tanken att övriga media finns för att stärka böckernas ställning, tror de som arbetar med projektet är fel sätt att tänka. Det stämmer inte heller med hur unga använder kultur, där det väsentliga är upplevelserna, inte om de kommer från spel, musik, film eller böcker. Drammensbiblioteket vill kasta den traditionella ungdomshörnan i sjön och satsar på en profilerad avdelning där böcker inte särbehandlas.

/Linda Tillander, Regionbibliotek Halland