Sidverktyg

Inspiration från USA

Förra veckan hölls avslutningskonferens för 2020 Mars Express på det fina ombyggda biblioteket i Gislaved. Vi var några halläningar där som lyssnade på flera inspirerande föreläsningar och jag tänkte berätta om ett par av dem här.

The Library Loft
Konferensens mest långväga gäst var Michele Gorman, som är chef för ungdomsbiblioteket the Library Loft på ImaginOn i Charlotte, North Carolina, U.S.A. ImaginOn är ett bibliotek integrerat med en teater och all verksamhet i huset riktar sig till barn från födseln upp till 18 år. Ungdomsavdelningen the Library Loft för 12-18 åringar är varken öppen för de yngre barnen eller för vuxna. De har skapat en plats där ungdomar vill vara och samtidigt kan de unga och deras föräldrar känna att det är en säker plats att vara på.

Rules_for_the_loft The Loft har bara tre ordningsregler; respektera dig själv, respektera andra, respektera platsen. Lokalen är modern, fin och har både teknisk och analog utrustning, men Michele är noga med att säga att det viktigaste är vad man använder lokalen till, det är verksamheten som är viktigast.

De har också massor av programverksamhet, ca 30 både planerade och spontana arrangemang i månaden bara på ungdomsavdelningen. De ser till att involvera de unga besökarna i allt, till och med i besluten när de anställer personal.

Visst är det hög ljudnivå ibland, berättar Michele, men det är aldrig så högljutt som de skrikande bebisarna på barnavdelningen! Unga är högsta prioritet och ingenting görs utan att det är för de ungas skull, för att de ska lära sig något, utvecklas och ha roligt.

Nya vägar för kommunikation
För att kommunicera med unga har de skapat en egen webbplats, men framför allt når de många genom biblioteketks sida på MySpace. Micheles erfarenhet är att det går bäst att kommunicera med unga via SMS, chatt eller instant messaging (IM) när de inte befinner sig på biblioteket. Hon säger att vi bör använda de nya kommunikationsverktygen, vi är ju professionella informationsvetare.

The Library Loft publicerar också video som de unga har skapat på YouTube och de lägger ut bilder från programverksamheten på Flickr. De unga är i centrum och de vill bli bekräftade och sedda. Att de tittar på bilderna och filmerna märks genom att de skriver kommentarer på webben och pratar om bilderna när de träffar personalen på biblioteket.

Ett exempel från Sverige
Nästa föreläsare var Lina Ydrefelt som är barn- och ungdomsbibliotekarie på Bromölla bibliotek. Bromölla bibliotek drog under förra året igång en verksamhet med försök att nå ungdomar i Bromölla via webben och hade kommit en bra bit på väg när de stötte på hinder. Kommunens IT-avdelning satte stopp för bibliotekets närvaro i olika forum på Internet eftersom de ifrågasatte om det var förenligt med kommunens IT-policy.

Lina pratar om att bibliotekens närvaro på populära mötesplatser på Internet är motiverad för att vi själva inte kan skapa en motsvarighet på kommunernas webbplatser. Om vi vill nå de unga måste vi vara där de är och lära oss använda de kommunikationskanaler de använder.

Närvaro på webben handlar inte om teknik, utan om informationskompetens och kommunikation. Vi har kompetens på dessa områden och vi vet vad vi håller på med, vi måste bara bli bättre på att visa att vi kan det. Bli mer stöddiga, uppmanar Lina.

Samtidigt har biblioteken fortfarande en viktig roll i att lära ut informationskompetens, inte minst till unga. Lina säger till exempel att många barn tror att man måste gå via Google för att komma ut på webben och många i tidiga tonåren har ingen egen e-postadress. Barnkonventionen talar om yttrandefrihet och om allas rätt att motta och sprida information och hur kan man göra det utan att använda webben? Det finns många andra färdigheter man kan lära sig via webben och många behov som kan bli tillgodosedda. Om vi är lyhörda och utgår från de ungas intressen får vi mycket gratis och kan lära både dem och oss själva massor om informationskompetens.

Citat och tolkningar från konferensen den 19/2-08 nedtecknade av:
Linda Tillander