Sidverktyg

Är alla lika mycket värda?

Är de som använder våra kataloger och databaser hemifrån eller på arbetet lika viktiga som de som besöker det fysiska biblioteket? Om vi tycker det ligger det nära till hands att erbjuda enkla sätt att komma i kontakt med oss när tekniken krånglar. Ett sätt är att ersätta felsidor på våra webbplatser och "inga träffar"-sidor i databaser och kataloger med någonting mer hjälpsamt. Några amerikanska universitet har tänkt i de här banorna och integrerat en liten chat-tjänst i sina kataloger och felsidor. Kan liknande arrangemang hjälpa våra användare?

Mer information om vilka bibliotek det gäller och länkar till mer information finns på bloggen the shifted librarian.

Pointofineedhelp_3