Sidverktyg

Utforska webben

Utforska_webben_till_blogg_3 Gunilla Fors från ILC i Malmö kommer till Halmstad för att föreläsa om Bloggar, poddsändningar och RSS den 13 februari. I samband med föreläsningen kommer vi att presentera projektet Utforska webben. Det är en utbildning för att inspirera bibliotekspersonal i Halland till att lära sig mer om det som ofta kallas webb 2.0.

Utforska webben är ett självstudieprogram där man med hjälp av instruktioner som publiceras på bloggen Utforska webben tar sig an 23 utmaningar och får hjälp att prova på ett antal tjänster som finns på webben. Som deltagare bestämmer man själv sin ambitionsnivå och kursen passar både nybörjare och vana webbanvändare. Klarar man att läsa sin e-post och läsa nyheter på webben ska man också klara kursen, men vi uppmanar till samarbete med kollegor och till att hjälpa varandra.

Syftet är att "lära genom att göra", att ha roligt och samtidigt bli bekant med vad som finns på webben idag. Detta för att genom egna erfarenheter kunna värdera och ta ställning till hur och om man kan använda tjänster och verktyg på webben i sitt arbete, samt bilda sig en uppfattning om vilken betydelse de kan ha för biblioteken. Med andra ord både kompetensutveckling och omvärldsbevakning på samma gång.

Utbildningen är fristående från föreläsningen och kommer att pågå under 2008 med nya utmaningar varannan vecka. Vi hoppas att ni vill anta utmaningen att utforska och lära er mer om webben. Läs mer på www.utforskawebben.blogspot.com. Anmälan till utbildningen ingår som en del av utmaning nummer två … (som publiceras den 11/2-08).

Kontakta Linda Tillander eller Viktor Sarge på Regionbibliotek Halland om ni har frågor, funderingar eller kommentarer. Eller kommentera direkt här på bloggen …