Sidverktyg

Bokbussen i Halmstad besöker butiker

Projekt Bokbussen – utökad turlista

Halmstads bokbuss har två nya hållplatser. Under lördagar besöks Biltema och Maxi Flygstaden, platser där många rör sig men få väntar sig att möta biblioteket och dess utbud.

Biltema (Stenalyckan) kl 10:30 – 12:00, Maxi Flygstaden kl 13:00 – 15:00

Kulturförvaltningen har beviljat medel för projektet, som "innebär ett försök att utöka bokbussens verksamhet, nytänkande kring hållplatser och att ge nya besöksgrupper möjligheter att hitta bibliotekens utbud". För att nå många besökare på platser där bibliotek traditionellt inte brukar synas har vi valt att samarbeta med Biltema och ICA Maxi Flygstaden. Vi har fått god respons från butikerna vid förfrågan om tillstånd att stå med bokbussen utanför dessa butiker under lördagar. Biltema och ICA Maxi är informerade om att det handlar om ett tidsbegränsat projekt och muntliga avtal har slutits med dem.

Startdatum var 24 november och premiärturen gav ca 70 besökare och många positiva kommentarer. Projektet fortsätter under första halvåret 2008. Att verksamheten sker i projektform ger oss fina möjligheter att vara flexibla och under projektets gång ändra på faktorer, t ex hur länge bussen finns vid hållplatsen.

Projektet marknadsförs genom pressmeddelande, annonser, affischer på Biltema och ICA Maxi samt bibliotek, information på bibliotekets webbplats, separat lördagsturlista i form av bokmärkessticka (inkluderas i den ordinarie turlistebroschyren), skyltning i butikerna och i närhet av bokbussen när bokbussen är på plats. Projektet ger biblioteken och bokbussens verksamhet (såväl ordinarie som projekt) bra tillfälle att marknadsföra varandra. För att uppmuntra till lån och biblioteksbesök är det viktigt att besökarna informeras om möjligheten att låna och lämna media på valfri enhet inom kommunen. Projektet ska få bokbussen att synas extra mycket och på oväntade platser och vill verka för "happenings" där bussen står.

Projektet drivs och samordnas inte av ordinarie bokbusspersonal. Chaufför och bibliotekarie som tjänstgör under lördagar kommer att variera.

Projektansvarig är Jenny Axelsson. Kontakt: jenny.axelsson@halmstad.se, tel 035-13 71 59.