Sidverktyg

Ny medarbetare på Regionbiblioteket

Mitt namn är Viktor Sarge och jag är sedan september 2007 utvecklingsledare för digitala biblioteksmiljöer på Regionbibliotek Halland. Jag kommer närmast från Ljungby kommunbibliotek där jag arbetade som IT- och studiebibliotekarie.

Mitt arbete kommer att fokusera på att stödja och inspirera de halländska biblioteken i arbetet med digitala biblioteksmiljöer.

Under min första månad på jobbet har jag följt upp den undersökning av tillgängligheten för funktionshindrade på Hallands bibliotekswebbplatser som gjordes år 2005. Alla bibliotek har tagit del av årets resultat och vi håller som bäst på att diskutera det.