Sidverktyg

Mot högre höjder

På Aarhusvarianten av Halmstadkonferensen, Elevations, diskuterades, precis som på Biblioteksdagarna bibliotekens möjligheter att utvecklas i ett föränderligt samhälle. Det var fler internationella föreläsare. Innehållet i korthet kan sammanfattas såhär. Jens Thorhauge inledde med tre rekommendationer som han menade var viktiga för biblioteken framöver: Att addera värde till traditionella verksamheter, att upprätthålla uppdaterad webbservice samt att söka nationella koncept på så viktiga frågor som läsfrämjande och social inclusion. Föreläsningen av Rob Froud som är ordförande för ett chefsnätverk i England samt kulturchef i Somerset County gav exempel på hur man arbetat med just detta nationella perspektiv, genom att gå samman och startat fantastiska samarbeten mellan biblioteken och tv och media. En företrädare för Danisco, ett företag som arbetar med ingredienser i mat, visade på ett roligt sätt hur irrationellt människor handlar, helt i motsats till deras ideal och tankar om sig själva. Spännande att ta med sig till biblioteksvärlden, dvs att en så enkel sak som kunskap om hur användare tänker, känner och gör kan skapa avsevärt bättre verksamheter.

Ragnar Audunson berättade om ett nytt forskningsprojekt som handlar om hur folkbibliotek spelar en roll för att skapa socialt kapital och att befrämja integration och aktiviteter i lokalsamhället. Det är ju sådant som vi tänker att biblioteken gör, men Audunsons forskargrupp ska alltså undersöka saken vetenskapligt. Den typen av studier tror jag är viktiga för att visa och bevisa folkbibliotekens variationsrika och mångfasetterade roll i ett samhälle.

Bibliotek 2.0 konceptet diskuterades även i Aarhus. Bland annat av Christine MacKenzie, chef för Yarra-Melbournes länsbibliotek i Australien. Christine berättade om hur de mycket framgångsrikt arbetat med kompetensutveckling av personalen kring ny teknik för att möta användarnas behov. Peter Giger och Eva Norling från Blekinge Tekniska högskola diskuterade begreppet participation, delaktighet, som en nyckelfråga i bibliotek 2.0 idén och hur det kan användas konkret i biblioteket. Nancy Tessman från Salt Lake City berättade framgångssagan om deras nya bibliotek, en härlig historia om bibliotekets betydelse i människors liv. Samuli Kunttu, från bibliotek 10 i Helsingfors, berättade levande hur de profilerat sitt filialbibliotek att interagera med den musikintresserade allmänheten så att användaren är både användare/konsument och producent av innehållet i biblioteket. Spännande! Detta var ett axplock från konferensen, presentationerna finner ni i sin helhet på: http://www.aakb.dk/sw111840.asp Vid ett lunchmöte bestämdes att nästa Halmstadkonferens blir i Halmstad, den 2-4 april 2008. Kom nu gärna med förslag på både innehåll och struktur för att göra en bra konferens! Vilka teman, ämnen, föreläsare eller former för konferensen skulle ni vilja se?

Sommarhälsningar från Anette (Eliasson på Regionbiblioteket)