Sidverktyg

Best of Biblioteksdagarna 2007 – Vad jag minns bäst och fortfarande lever på här i sommarregnet

Biblioteksdagarna var en inspirerande upplevelse, Stockholm bjöd på fantastiskt vårväder, föreläsarna var otroligt duktiga och att träffa ca 700 engagerade biblioteksmänniskor och politiker och höra tankar från olika håll i landet gav en bild av läget som jag tidigare saknat.

Kjell Jonsson konstaterade att Internet är en helt ny rumslig dimension där det är möjligt att leva en stor del av sitt liv, att det är ett medium där vi både kan sända och ta emot. Vi har gått från samrumslighet till samtidighet, vi känner gemensamhet i tiden snarare än rumslig närhet. Platsen eller rummet är inte längre en lika stark gemensamhetsfaktor och de kulturella auktoriteterna är inte längre självklara.

Jag och Eiler hann med ett inofficiellt studiebesök på Dieselverkstaden och det var kul att se hur inspirerande och provocerande ett hårdgallrat bibliotek i spännande miljö kan vara. Hur man utan att egentligen göra särskilt mycket annorlunda kan göra stor skillnad och få mycket uppmärksamhet. Och för allt i världen, det finns ju fler filialer i kommunen, alla behöver ju inte ha alla böcker eller samma inriktning, eller hur?

Flera föreläsare pratade om Long tail-teorin, som jag inte hört talas om tidigare, att man totalt säljer fler böcker av dem man inte sålde alls "igår", än vad man säljer av dem som sålde bra igår. Det vill säga att bibliotek där man faktiskt kan hitta bredden, mer än de nyutgivna bästsäljande böckerna, har ett vinnarkoncept. Min slutsats blir då att Dieselverkstaden + Stadsbiblioteket är en bra kombination. Att visa upp det som säljer just nu och samtidigt ha tillgång till bredden, men kanske inte nödvändigtvis på samma ställe. Jag tror att båda fyller en funktion, i synnerhet som komplement till varandra.

Lite frustrerad blev jag när jag lyssnade på Lidija Kolouh från Ungdomsstyrelsen, som inte förvånade genom att berätta att ungdomar har olika tillgång till kultur och fritidsaktiviteter beroende på var de bor, att unga är en väldigt heterogen grupp och att det lika lite som det finns någon enhetlig vuxenkultur finns någon enhetlig ungdomskultur. Men att det verkar finnas ett samband mellan andelen kvinnor i kommunstyrelsen och hur nöjda tjejerna i kommunen är med fritidsutbudet, att etableringsåldern (när 75% av en åldersgrupp är i sysselsättning) stiger och att äldre ungdomar/unga vuxna missgynnas, är väl något som behöver uppmärksammas. Vad man också kan komma ihåg är att statistiken visar att ungdomar och vuxna använder Internet lika mycket, om det nu var någon som inbillade sig något annat.

Det var intressant att höra Tom Wilson prata om hur framtidens bibliotekskataloger kanske kommer att vara gjorda för användaren och kan se ut som Amazon.com och att sedan se Teknikhuset och Axiell med flera berätta om de produkter de har under utveckling som i stort sett redan är där. Att höra Michael Casey säga att biblioteket behöver fler professioner, informatörer och webbdesigners, och sedan få höra att de i Umeåregionen har anställt redaktörer som skriver material till bibliotekens gemensamma webbplats. Det känns rätt bra faktiskt, det händer saker, även om det ibland känns hopplöst långsamt. Och det känns som om lilla Sverige faktiskt är med, till och med ganska långt framme i utvecklingen.

Det var också roligt att så många pratade om Second Life, men tråkigt att få verkar vara tillräckligt insatta för att kunna se möjligheter till vad man faktiskt kan göra där. (Så jag har försökt att göra något åt det och ett första steg finns på: www.biblioteksavatarerna.se)

Jag tänker på Michael Caseys ord om genomskinlighet, att användaren vill veta vad vi gör med pengarna, att Bibliotek 2.0 handlar om politik, finansiering och stöd från kommuninvånarna, om att bygga upp en krets av intressenter och låta medborgarna i lokalsamhället komma till tals. Och att vi måste komma ihåg att tekniken bara är ett verktyg. Han avslutade sin föreläsning med en retorisk fråga och en uppmaning:

-Will people always need libraries?

-Yes. But prove it.

Med dessa ord och många andra snurrande i huvudet, satte jag mig trött på flyget hemåt och kände glädje över att få vara med och jobba för något så häftigt som bibliotekens utveckling.

Kortkort sammanfattning: Bibliotek 2.0 = demokrati, tillit och möjlighet för användaren att göra sig hörd, interagera, bli deltagare, att synas och kunna påverka. Där Internet är ett medium som gör det enklare att kommunicera åt båda hållen, mellan två personer eller många, inte bara lokalt, utan globalt och 24 timmar om dygnet.

Du kan se föreläsningarna själv på Svensk biblioteksförenings webbplats.

/Linda Tillander, Regionbibliotek Halland