Sidverktyg

Självbetjäning

I Stockholm har man provat bokautomater i till exempel parkeringshus, alltså automater där man kan låna böcker utanför biblioteket. Kanske har ni också sett Laxbutikens automater på ett par platser i Halland, där man blir insläppt med sitt bankkort för att kunna handla i den obemmanade butiken?

I Danmark har Biblioteksstyrelsen bidragit med utvecklingspengar för att göra ett filialbibliotek till "Det öppna biblioteket". Gjerns bibliotek har öppet 16 timmar i veckan, med personal. Men det är också öppet varje vardag mellan 10 – 22, då låntagare med ett speciellt lånekort och en kod kan släppa in sig själva i biblioteket för att låna böcker. Helt utan vägledning behöver man inte vara när personalen inte är på plats, i biblioteket finns nämligen en webbkameraförsedd dator via vilken man kan ringa upp huvudbiblioteket i Silkeborg och prata med en bibliotekarie.

Är detta ett bra sätt att öka tillgången till biblioteksservice på mindre orter, eller vad tycker ni?

Mer om biblioteket i Gjern kan man läsa i Bibliotekspressen nr 8 2007, på sidorna 16-17.

Linda Tillander, Regionbiblioteket