Sidverktyg

Samarbete 2.0

Allt fler bibliotek sluter sig samman i mindre grupper, exempel på sådana kluster finns nu över hela landet. Avsikten är förstås att effektivisera arbetet och förbättra servicen till användarna genom ett bredare utbud. Men vad innebär dessa kluster för medieförsörjningen? Vem köper vad och vad händer med lånekedjan?

I Västra Götaland har man bildat lokala mediagrupper för att hitta nya former för medie(sam)arbetet. Läs artikeln i TTELA eller temanumret i Framsteget nr 17, 2006.

Vad tycker du? Använd bloggen – tyck till!

(vadå 2.0? – kanske ett litet lockbete för att få dig att läsa ända hit…)

Eiler Jansson, Regionbiblioteket