Sidverktyg

Hallandsbibliografin

Vad är Hallandsbibliografin? Många vet det och använder den redan dagligen.
Det är en bibliografisk databas på nätet, som baserar sig på de tryckta bibliografierna om Halland – främst av Inga-Brita Söderhjelm och Maria Lagerwall (Grundbeståndet utgöres av Hallandssamlingen på Högskolebiblioteket). Dessutom läggs aktuella referenser till nyutkomna böcker och artiklar om Halland in, kontinuerligt, av de större biblioteken i regionen. Vi hoppas att Du skall ha nytta av Hallandsbibliografin-digitalt i Ditt referensarbete! Länken finns på bibliotekens hemsidor och här: www.hallandsbibliografin.se 

/Svante för Regionbiblioteket