Sidverktyg

Bibliotekarier och bloggar

Kollar på www.uppsatser.se för att se om det finns något om bloggar. Använder sökorden bloggar bibliotekarier och får två träffar: Bloggen ? ett redskap för byggande av identitet och sociala nätverk: En kvalitativ studie av bibliotekariers bloggande och Bloggtider för bibliotek och bibliotekarier? – studie om bloggars användbarhet i bibliotekssektorn . Båda är D-uppsatser på BHS, så Anette kanske redan känner till dem. Verkligen intressanta för oss hur som helst.
Hälsningar
Göran Claesson, Kungsbacka bibliotek