Sidverktyg

Samtalsställe för bibliotek i Halland

Denna blogg är avsedd att vara ett forum för erfarenhetsutbyte för alla som arbetar med frågor rörande bibliotek i Halland. Alla som är intresserade ska kunna gå in och skriva och svara på inlägg.  Vi kommer att tematisera inläggen in ett arkiv, t ex utifrån verksamhet, målgrupp, eller annat. Tips på intressant läsning, försök med nya verksamheter, frågor, allt ska kunna diskuteras. Vi hoppas att detta blir ett levande forum för alla biblioteksfolk i Halland!

Hälsningar

Anette Eliasson på Regionbiblioteket