Sidverktyg

Utveckling och översättning

Under projekten blir det ibland nödvändigt att göra nyutveckling i anslutning till Koha. Likaså jobbar vi med översättning. Här listas de funktioner och översättningar som vi är i.

Översättning

Det finns flera bloggposter om vårt översättningsarbete, men den första vi publicerade var översättningen av Opac för version 3.2 av Koha. Sedan den publicerades har vi uppdaterat översättningen av Opac för version 3.10 och gjort en fullständig översättning av personaldelen av Koha 3.12.

Utveckling

Flexiblare övertidspåminnelser och avgifter
Ett område där Hylte skiljer sig från många andra Koha-bibliotek är övertidspåminnelser. Lite förenklat har man inga övertidsavgifter utan bara en påminnelseavgifter á 50 SEK när man behöver skicka en påminnelse. Sedan händer lite olika saker beroende på om mediet är reserverat, om det är ett hyrmedia osv. Rådande ordning i Koha är dock att man (förenklat) har avgift X valutaenheter per försenat media och tidsenhet Y dagar.  

Vi såg en patch för ”static fines” under utveckling och tog kontakt med företaget som skapade den för en kunds räkning. Den visade sig vara grunden till vad vi behöver och de kommer nu att utöka funktionaliteten för att göra det möjligt att använda vilka kombinationer av avgift/dag och avgift/påminnelse man vill. Det blir också möjligt att styra så att t.ex. avgiftsbelagda medier har en snabbare kravstege än gratismedier osv. Man kommer också att kunna styra om man vill gruppera så att påminnelse 1,2,3 osv skickas separat även om de genereras samma dag eller om man vill ha en samlad påminnelse (vilket naturligtvis blir billigare för låntagaren om man tar en avgift per påminnelse).

Visa RSS-ikoner för tidigare sökningar i Opac. 
Har man tidigare sökt på favoritförfattare så är det nu enklare att prenumerera på sökningen genom att en RSS-ikon visas i sökhistoriken. Aktuell tråd på Bugzilla heter 5672.

Rättning av visuell bug under ”Böter”-fliken
Fliken ”Böter” under en låntagare slocknade när man klickade på underflikarna. Rättning inskickad 16 juni 2014. Tråden på Bugzilla heter 9245.

Att kunna använda flera framsidestjänster utan att få flera framsidor
Vi behöver både för Opac och de digitala skyltarna funktionen att kunna använda flera källor till framsidesbilder utan för den skull få flera framsidor. Den funktionen utvecklas just nu med delfinansiering av oss efter ett upprop på e-postlistan där bibliotek på Nya Zeeland sökte samfinansiering för utvecklingen.

Markera reserverade titlar på återlämningsskärmen bland tidigare återlämningar
Om du någonsin stått i återlämningen och scannat en mastodonthög med böcker för att sedan få känslan av att du nog missade att någon av dem var reserverad så förstår du omedelbart det fina med bug 5956 som gör det möjligt att i efterhand se vilka böcker som var reserverade. Detta var den andra patchen vi skickade in.

Göra författare för reserverade böcker synlig på ”Mina sidor” i Opac
Detta är den första bug som vi åtgärdade själva och den accepterades in i Koha den 4 juni 2014. Se tråd 12336 på bugzilla.

Meddelande vid återlämning av utpekade medietyper (t.ex. Fjärrlån)
En funktion som vi beställt för att hantera fjärrlån är att man skall kunna tända upp ett meddelande vid återlämning. Relevant tråd på bugzilla med länkar till koden är nr. 10513.

Digitala skyltar i Koha
En annan funktion vi har börjat bygga är det betydligt större jobbet med att infoga digitala skyltar i Koha. Här inväntar vi en del praktiskt jobb med migreringen i Hylte innan vi gör det sista, men det finns redan nu en demo att titta på via Libriotechs sidor där utvecklingskoden körs. Funktionen har en tråd på Bugzilla men tills det är dags att börja testa finns den viktigaste informationen i den specifikation som ligger på Wikin.

Boktips via ”Mina lån”
Möjligheten att posta boktips etc via ”Mina lån” var den första utveckling av Koha vi gjorde. Resultatet var det som kallades för OPACMySummaryHTML och det var Libriotech hjälpte oss att översätta beställningen till programkod. Funktionen är ganska flexibel så man kan använda den på olika sätt. Exempelvis kan man när man skall låna om en bok passa på att posta den till exempelvis Facebook, Twitter etc så att andra får en länk till bokens generella sida i katalogen. En tidigare samlingspost om arbetet finns här på bloggen. Funktionen integrerades i Koha version 3.4 och har sedan dess expanderats så den även fungerar på sidan för lånehistorik för de som har det aktivt. Instruktioner finns såväl på Wikin som lite mer grafiskt i manualen. Relevanta trådar på Bugzilla är den ursprungliga såväl som den för den utökade funktionaliteten andra byggde.

Jag har även anmält ett antal ytterligare utvecklingsönskemål där vi ännu inte har gjort något arbete. Notera att detta inte är någon lista över utveckling vi planerar / överväger att göra – den skulle bli längre. För den typen av information rekommenderar jag än så länge bloggens vanliga flöde.