Sidverktyg

Projektrapport och utvärdering

Rapporten från vårt senaste Koha-projekt som också är projektets redovisning finns att läsa i KBs dokumentarkiv Blev Koha bättre, billigare och en fri infrastruktur för svenska bibliotek? Redovisning av projekt dnr. 51­KB 704­2012.

Den utvärdering som gjorts av Mikael Gunnarsson och Maria Idebrant på BHS finns att läsa genom Kultur i Halland – regionbiblioteks webbplats. Utvärdering av projektet ”Billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek”