Sidverktyg

Gigantiskt Koha-konsoritum i Turkiet – 13 200 000 poster, 1 126 bibliotek

Den som följt bloggen och minns första projektet, migrering av Munkagårdsgymnasiet och nu senast Hyltes migrering kanske får uppfattningen att Koha är för mindre bibliotek. Även om nu t.ex. Luleå Tekniska Universitet, Stockholms Universitetsbibliotek, Oslos folkbibliotek och Vaara-konsoritet i Finland visat att så inte är fallet. Den som ändå tvivlar kan då begrunda tråden om konsortiet i Turkiet med en portal för 1 126 bibliotek. Deras installation har 13 200 000 poster, 1 000 000 användare och lägger in 20 000 exemplar om dagen. Deras Opac finns tillgänglig på nätet (dock endast på Turkiska även om man med t.ex. Chrome kan få den hjälpligt Google-översatt) men den ser annorlunda ut jämfört med en standard-Opac (jämför med t.ex. http://hylte.bibkat.se som visserligen är lite tillfixad men i stort sett standard).