Sidverktyg

Skicka SMS från Koha

kohaSMSAtt skicka SMS från Koha är ingen stor sak då det som krävs är att man bygger en drivrutin för den leverantör man vill använda. Den generella funktionen för att skicka SMS har funnits länge och används på många bibliotek. Det är dock lättare att tro på det man faktiskt ser och vi har nu i projektet haft chansen att skapa en drivrutin för att skicka SMS via Telenor som är Hyltes upphandlade telefonileverantör.

Det tekniska är klart sedan i somras och Hylte håller som bäst på att trimma in hur meddelandena skall se ut och till vilka typer av meddelanden tekniken skall användas. Eftersom det finns en kostnad per SMS kommer det troligen endast bli reservationsmeddelanden som skickas via SMS.

I dagsläget är det bara Telenor som vi har byggt drivrutin för, men finns det intresse för andra operatörer och vi har möjlighet senare i projektet kan vi eventuellt skapa drivrutiner även för andra operatörer. Det är dock inget stort jobb hur eller hur så det är inget som blir betungande för andra som vill byta till Koha om man vill integrera mot nya SMS-leverantörer.

Spontant ser jag att avsändaren kanske skall ändras från ”KOHA HYLTE” som vi använder i testsyfte till ”Hylte folkbibliotek” samt att de snedstreck i slutet av titlar som posterna ibland har kanske skall rensas bort direkt ur MARC-posterna.

Har man väl en drivrutin för SMS installerad så är det enkelt att skapa meddelanden för SMS. Det görs på samma plats som övriga meddelanden och även numret på låntagarkontot för SMS är enkelt att identifiera.