Sidverktyg

Svensk Koha-diskussion på koha.slack.com?

Är du intresserad av Koha och undrar om det finns någonstans där svenska bibliotek kan mötas och diskutera sinsemellan? Svaret skulle kunna vara koha.slack.com. Bakgrunden är att SUB använt det själva tidigare och vi upptäckte att när vi skulle hålla kontakt med alla Koha-intresserade var e-post opraktiskt. Slack är någonting mittemellan chat och e-postlista där man kan både prenumerera på den allmänna kanalen, föra privata diskussioner med enskilda och följa vad som t.ex. händer i specifika projekt. Från vår sida synkar jag in allt som händer i vårt ärendehanteringssystem i det Halländska Koha-projektet. Ta en titt i #halland för att se vad som hänt sedan vi började med Slack för någon månad eller två sedan.

För att bli medlem kan man kontakta mig på viktor PUNKT sarge SNABELA regionhalland PUNKT se. Är man flera kollegor som är intresserade så kan det vara mer praktiskt att jag ställer in slack så att alla med en viss epostdomän själva kan bli medlemmar.

Min förhoppning är att den här gemenskapen både kan användas för informationsutbyte mellan de som är intresserade och de som använder Koha, men också att vi i framtiden kan koordinera t.ex. uppdateringar av den svenska översättningen och andra saker gemensamt.

I dagsläget har gemenskapen 30 medlemmar då vi pratade om gruppen på KB:s rundabordssamtal om Koha och ju fler vi blir desto mer givande diskussioner kan vi ha.