Sidverktyg

RFID fungerar (såklart) i Koha

Igår gjorde Hylte sina första tester med den nya IT-utrustningen man köpt. Med på telefon och via delad dator fanns Carsten i Tyskland som skulle sköta installationen och konfiguration. Målet var att göra de första testerna på plats i biblioteket, kontrollera att allt är korrekt konfigurerat innan konverteringen startar och ringa in problem som behöver lösas innan utlåningen startar om något halvår.

Målet har också uppnåtts i och med att vi kunde konstatera att utrustningen gör sitt jobb och gör det snabbt. Allt ser nu ut att vara redo för att sätta igång konverteringen och vi hittade också en fråga att jobba med när det gäller manuell cirkulationen över disk. Den RFID-lösning som Hylte har är inte integrerad i bibliotekssystemet utan allt RFID-plattan gör sköts av ett separat program på den enskilda datorn. I praktiken fungerar det på samma sätt som en vanlig streckkodsläsare – de koder man scannar hamnar i de fält där markören råkar stå. Ett krux är dock att RFID-scannern inte är medveten om de dialogrutor som dyker upp om man t.ex. försöker låna ut något som är reserverat åt någon annan, är referens osv. För att det skall fungera att scanna flera medier samtidigt i disken så kommer därför leverantören att titta på möjligheten att anpassa sin programvara så att den inte skickar ytterligare koder innan dialogrutor är hanterade.

Märk att den här anpassningen av RFID-leverantörens programvara är något som inte är nödvändigt om man har självserviceautomater – de kommunicerar via SIP2-protokollet och är därmed (ur vissa aspekter) robustare än den manuella hantering som sker i utlåningsdiskar.

En upplysning som kan vara bra för den som funderar på RFID är att etiketterna visserligen håller koll på att de ingår i ett ”set” där det t.ex. ingår 5 taggar så att alla måste finnas på plattan, men det finns ingen extern databas med RFID-taggar utan det vi lagrar i taggarna är samma streckkod som redan finns i systemet. Själva systemet har ingen aning om ifall vi scannar en streckkod eller läser en RFID-etikett utan det är samma sifferserie ur systemets perspektiv.

Något som också var intressant att se är hur snabb scannern är. Just nu har vi varit tvungna att sätta en fördröjning mellan varje etikett RFID-scannern skickar för att systemet skall hinna bearbeta transaktionerna. Det här gör den patch för ”batch checkout” som tidigare varit på gång men som stoppades så man skrev om cirkulationen i Koha intressant. Likaså att trimma responstiderna med att aktivera cache-tekniken Plack i Koha. Har vi dessa på plats när det är dags att starta med RFID-utlåning kommer skillnaden de sammantaget skapar att vara en smärre revolution.

Vissa har nått framgång med egna mellanlager för att koppla ihop RFID-scanner och Koha, men efter att ha sett hur lite som behövs justeras för att få ett bra arbetsflöde på plats så tror jag spontant inte att vi kommer undersöka den biten så mycket mera. Även om jag vetat sedan innan att andra använder RFID med Koha är det alltid en skillnad att själv se det fungera i praktiken.