Sidverktyg

Stockholms Universitetsbibliotek väljer Koha som cirkulationssystem

Stockholms Universitetsbibliotek väljer Koha som sitt nya cirkulationssystem när de byter ut Voyager. Arbetet med att undersöka Koha som alternativ har pågått under hösten 2014 och idag släpptes nyheten att de beslutat att migrera till Koha tillsammans med en rapport från höstens arbete [PDF 5,8MB].

De punkter som de särskilt lyfter fram som viktiga för beslutet är:

  • Ökad kontroll över ett verksamhetskritiskt system

  • Egna utvecklings- och anpassningsmöjligheter

  • Leverantörsoberoende

  • Lägre kostnad

Jag kan rekommendera en genomläsning av hela projektrapporten då jag tycker att SUB förstår både styrkorna och svagheterna på ett bra sätt. I kontrast med de flesta folkbibliotek så har de egen teknisk kompetens för drift (och även utveckling vill jag minnas) och kommer inte använda Opac utan behöver endast ett cirkulationssystem. Det senare är däremot vanligt bland de akademiska biblioteken som ofta antingen använder Libris som lokal Opac eller har ett discoveryinterface som ersätter en Opac. Ett annat behov som jag sett hos akademiska bibliotek är önskemål om magasinshämtning. Visserligen kan man tillåta reservationer på böcker som står på hyllan, men åtminstone SUB behöver kunna styra vilka låntagarkategorier som får reservera på vilka hyllor. Som nödvändig anpassning av systemet är det en väldigt låg tröskel för de besparingar man kan göra när man driftar själv och slipper Voyagerlicensen.

Det är mycket roligt att kunna välkomna SUB in i gemenskapen!