Sidverktyg

Besök från Stockholms universitetsbibliotek

Stockholms universitetsbibliotek (SUB) undersöker under hösten om Koha skulle vara en värdig ersättare till Voyager och i slutet av oktober hade vi nöjet att ta emot ett besök från arbetsgruppens fyra medlemmar. 

SUB-koha

Arbetsgruppen som tittar på Koha för SUBs räkning.

Vi började dagen med att resa upp till Hyltebruk för en live-visning av Koha i verksamheten och att kunna fördjupa oss i de frågor som vi sedan tidigare diskuterat över e-post. På eftermiddagen träffade vi Högskolebiblioteket i Halmstad för ytterligare diskussioner.

Då SUB gör mycket själva med sitt nuvarande system ställde de initierade frågor och hade kompetens i gruppen för att både analysera teknik och arbetsflöden. Vi diskuterade saker som beståndsposter, kopplingar till Libris, låntagarkategorier, objekttyper, hur man löser vissa cirkulationsregler, vilka APIer som finns, katalogisering, påminnelsehantering, statistik, magasinsbeställningar m.m.

Vårt projekt omfattar ju också att de akademiska bibliotekens behov och därför var vi extra glada att få detta besök som hjälper oss att förstå de akademiska bibliotekens behov. Intressant är dock att de två lite mer unika behoven vi hittat för de akademiska biblioteken är magasinsbeställningar och öppen lånetid som jag skall återkomma till i kommande bloggposter. Vanligt är att man främst är intresserade av att använda Koha för sin interna cirkulation och använder Libris som Opac eller har en discoverylösning som ersätter Opacen. Åtminstone när det gäller den publika katalogen så är det folkbiblioteken som ställer de hårdaste kraven.