Sidverktyg

Ergonomiskt arbetsflöde i Koha med ”MouselessBrowsing” i Firefox.

Som datoranvändare sedan decennier har jag lärt mig älska kortkommandon som minskar behovet av att använda datormusen. Tangentbordet är förvisso inte heller den ultimata lösningen att styra en dator, men det är ändå ett bra mycket bättre sätt än musen för långa arbetsdagar. En som tänker likadant är Hyltes inköpsansvariga och hon har sörjt frånfället av en del av de kortkommandon som fanns i Book-IT. Igår löste vi dock det med besked. 

mouseless-browsing

Notera boxarna med nummer som man knappar in för att nå länkarna. Dessa skapas av MouselessBrowsing.

Firefox är en webbläsare som är känd för ett fantastiskt utbud av tredjepartstillägg som löser olika uppgifter och eftersom Koha är webbaserat kan man genom att ändra Firefox ändra hur Koha beter sig för en enskild användare utan att behöva röra själva Koha. Det vi gjorde igår var att installera tillägget ”Mouseless browsing” som ger varje länk, input-ruta och knapp på webbsidor ett eget id-nummer. För att klicka på något matar man bara in dess nummer – förslagsvis med numeriskt tangentbord. Står man i ett inmatningsfält trycker man [Ctrl] + numret.

Utöver att detta gör det möjligt att sköta hela arbetsdagen i Koha utan att flytta händerna från tangentbordet funderade vi också på den vanliga [Tab]-möjligheten. Man kan göra mycket med att justera Tab-index där det känns ologiskt samt att t.ex. ändra i CSS-mallarna så att ett markerat objekt på sidan får en tydligare grafisk indikation som gör det lätt att följa var fokus är när man använder [Tab]. Vill man kan man gå ännu längre kan man antagligen också använda saker som jquery.hotkeys för att bygga kortkommandon för alla användare i det lokala systemet utan att behöva ändra Koha centralt. Det kan vara användbart för att definiera kortkommandon som skall vara konsekvent tillgängliga i hela systemet. Eftersom man också kan trigga egna javascriptfunktioner är det väl strängt taget bara fantasin som sätter gränserna för vad man kan styra.

Här och nu är vi oavsett möjligheten att gå ännu längre nöjda med att hittat ett sätt att underlätta rejält för de som helst bara använder tangentbordet. 

[Uppdatering 22 oktober – Jag lade till en regel i CSS-mallarna för intranätet som gör att länkarna får gul bakgrund och en svart ram när man tabbar till dem för att göra det ännu tydligare var fokus är på sidan. Relevant systemparameter heter ”IntranetUserCSS”]