Sidverktyg

Projektdag med högskolebiblioteket

Idag har vi haft en liten nystart med det akademiska spåret då jag och Göran Ericson på högskolebiblioteket här i Halmstad jobbat med att ringa in behov specifika för de akademiska biblioteken. Särskilt då sådana som behöver förbättras i Koha. Arbetsverktyget är en jämförelse sida vid sida mellan högskolebibliotekets egenutvecklade ProBib-system och Koha.

Då högskolebiblioteket har ett egenutvecklat system brukar de här mötena resultera i både idéer att införa i Koha och sådant från Koha som Göran lägger till i deras eget system. Idag såg vi särskilt att t.ex. fjärrlån kan vara en punkt där Koha är svagare då det inte finns någon dedikerad fjärrlånemodul. För fjärrlån ut till andra bibliotek är det ju enkelt löst och även fjärrlån in till biblioteket löser Hylte bra med Koha, men i ProBib finns en särskild vy för fjärrlån där man per bibliotek kan följa vad som både lånats från och till resp. bibliotek. Nu vet jag att 2015 kan bjuda på nyheter kring fjärrlån i Koha, men det kan vara värt att titta närmare på flödet om man har stora fjärrlånevolymer. Likaså har ProBib en särskild listning av de fjärrlån en låntagare har hemma när man tittar på låntagarens detaljsida vid t.ex. utlån. Däremot är nog både ProBib och Koha bättre på fjärrlån än att ha ett helt separat system som vilket också skall förekomma.

En annan elegant funktion i ProBib är möjligheten att både följa leveranstider och andra data om enskilda fjärrlån såväl som genomsnittliga tider för de olika biblioteken för att t.ex. identifiera bibliotek som generellt levererar snabbt när man skall lägga in beställningar.

Hanteringen av kurslitteratur var en annan sak vi tittade på, men där jag tycker att Koha löser behoven utan särskilda åtgärder. En sak som magasinshämtningar kan man också lösa genom att tillåta reservationer på böcker som finns inne och sedan schemalägga rapporten för hämtning med täta intervaller. En idé som Göran tog med sig var att varna vid återlämning baserat på t.ex. medietyp eller placering (vi använder medietyp för att varna för fjärrlån) som ett sätt att varna vid återlämning av magasinerade böcker så de inte sätts upp på vanliga hyllorna.